Publicat: 31 Octombrie, 2012 - 11:00
Share

Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a efectuat Marţi, 30 Octombrie 2012, o vizită oficială la Nicosia, la invitaţia omologului cipriot, Erato Kozakou-Marcoullis, unde a solicitat sprijin pentru o abordare favorabilă României la Consiliul European din decembrie vizând aderarea efectivă la Schengen în prima parte a anului 2013, informează MAE.

Discuţiile cu ministrul cipriot au reconfirmat viziunea comună privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale, precum şi interesul reciproc în sensul continuării colaborării la nivelul Uniunii Europene.

Partea română a reiterat sprijinul pentru realizarea obiectivelor prioritare ale Preşedinţiei cipriote în exerciţiu a Consiliului UE. Discuţiile au abordat în detaliu dosarele de interes comun la nivel UE, îndeosebi Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, extinderea UE, securitatea energetică, Politica Europeană de Vecinătate.

Totodată, a fost agreată necesitatea unei mai strânse coordonări între cele două ţări, membre ale Grupului 'Prietenii Coeziunii', în ceea ce priveşte asigurarea unei finanţări corespunzătoare a Politicii de Coeziune şi Politicii Agricole Comune în cadrul viitorului buget al UE.

Ministrul Titus Corlăţean a mulţumit părţii cipriote pentru sprijinul acordat procesului de aderare a României la spaţiul Schengen şi a solicitat sprijin pentru o abordare politică favorabilă României la Consiliul European din decembrie a.c. vizând aderarea efectivă la Spaţiul Schengen în prima parte a anului 2013.

În ceea ce priveşte extinderea UE, a fost subliniat rolul extrem de important al acestui proces în promovarea stabilităţii si democraţiei în vecinătatea Uniunii, fiind totodată subliniat că îndeplinirea criteriilor de aderare rămâne elementul determinant în evaluarea avansării fiecărui candidat în procesul de aderare. O atenţie specială a fost acordată necesităţii respectării criteriilor politice de aderare, în primul rând protecţiei minorităţilor naţionale.

Cei doi miniştri au abordat, de asemenea, evoluţiile recente din vecinătatea estică, cu accent pe progresele înregistrate în parcursul european al Republicii Moldova.

Au fost trecute în revistă stadiul actual şi perspectivele de dezvoltare ale excelentei relaţii bilaterale. Ambele părţi au subliniat importanţa comunităţii româneşti din Cipru, un liant esenţial al relaţiilor româno-cipriote, care contribuie semnificativ la apropierea şi dinamismul relaţiei politice. În prezent, se estimează că în Cipru se află 40.000 de cetăţeni români, reprezentând aproximativ 4,2% din totalul populaţiei şi 7,7% din totalul forţei de muncă al acestei ţări, ceea ce implică inclusiv acţiuni concrete din partea autorităţilor ambelor state pentru a răspunde nevoilor şi provocărilor generate de această realitate. În context, au fost transmise partenerilor ciprioţi interesul şi totala deschidere a României pentru o colaborare aprofundată în domeniile cu impact direct asupra situaţiei comunităţii: educaţie, muncă, afaceri interne, culte. Ministrul român al afacerilor externe a mulţumit pentru susţinerea acordată de autorităţile cipriote proiectului 'Şcolii româneşti din Cipru', exprimând speranţa că această abordare pozitivă va fi menţinută şi faţă de viitoarele solicitări de extindere a acestui proiect.

În cadrul discuţiilor, a fost subliniată şi importanta componentă economică a relaţiei bilaterale, Republica Cipru fiind al cincilea investitor străin în România. Partea română a transmis interesul autorităţilor române de a asigura un climat favorabil pentru investitorii străini şi a invitat partea cipriotă să îşi sporească prezenţa investiţională în ţara noastră, cu precădere în domenii precum: infrastructura, turismul, energia din surse regenerabile şi altele. În context a fost menţionată organizarea, la Bucureşti, la 11 noiembrie 2012, a Forumului de afaceri româno-cipriot.

De asemenea, a fost evidenţiată deschiderea părţilor în direcţia consolidării cooperării în domeniul energetic, România dispunând de 'know-how' pentru pregătirea experţilor în domeniu. A fost menţionată cooperarea între Universitatea Cipru, Universitatea Europeană din Nicosia şi Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti în domeniul gestionării resurselor energetice

Cei doi oficiali au avut şi un schimb de opinii privind subiecte aflate pe agenda internaţională, cu accent pe situaţia din Siria. O atenţie specială a fost acordată stadiului actual şi perspectivelor de soluţionare ale dosarului cipriot, ministrul Titus Corlăţean reconfirmând susţinerea României în ce priveşte eforturile în direcţia identificării unei soluţii cuprinzătoare pentru reunificarea Ciprului, conform rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU.

Cei doi miniştri de externe au semnat Acordul privind cooperarea în domeniul sănătăţii publice şi al ştiinţei medicale, care va permite demararea de noi proiecte concrete de colaborare în acest domeniu. În context, ambele părţi au agreat importanţa completării cadrului juridic bilateral în vederea dinamizării cooperării sectoriale, prin semnarea în viitorul apropiat a unor acorduri în domenii de interes reciproc, aflate în etapa finală a procesului de negociere.

În marja întrevederii, a fost, de asemenea, semnat Memorandumul de Înţelegere în domeniul promovării investiţiilor între Centrul Român de Promovare a Comerţului şi Investiţiilor (CRPCIS) şi Agenţia cipriotă în domeniul promovării investiţiilor (CIPA).