Publicat: 4 Decembrie, 2012 - 09:12
Share

În trimestrul III 2012, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 3,70% faţă de trimestrul precedent şi de 7,16% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.

În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (4,00%, respectiv 7,58%).
Trimestrul III 2012 comparativ cu trimestrul II 2012
Faţă de trimestrul II 2012, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor din sectorul economic , cele mai semnificative creşteri înregistrându-se în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (10,80%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (7,61%) şi alte activităţi de servicii (5,63%).

Scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat doar în intermedieri financiare şi asigurări (-5,53%), tranzacţii imobiliare           (-4,24%) şi construcţii (-0,56%).
În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după efectul zilelor lucrătoare) în principal ca urmare a aplicării prevederilor OUG 19/2012 , astfel: în învăţământ cu 18,41%, în administraţie publică cu 12,02% şi în sănătate şi asistenţă socială cu 6,90%. De asemenea, creşterea costului orar al forţei de muncă în învăţământ a fost determinată şi de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent, ca urmare a vacanţei şcolare (fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al III-lea al fiecărui an), iar în administraţie publică de influenţa concediilor de odihnă.  
În trimestrul III 2012, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă şi a celei privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a fost de 3,70%. Creşterea înregistrată de cele două componente pentru indicii în formă brută (neajustată) a fost de 4,00%.
Trimestrul III 2012 comparativ cu trimestrul III 2011
Pe principalele activităţi ale sectorului economic2, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (16,57%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (15,12%) şi alte activităţi de servicii (11,59%). Creşterile cele mai mici s-au înregistrat în transport şi depozitare (2,28%), informaţii şi comunicaţii (2,22%) şi hoteluri şi restaurante (1,41%).
În sectorul bugetar3, ca urmare a actualizării legislaţiei de salarizare a personalului plătit din fonduri publice , s-au înregistrat creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după efectul zilelor lucrătoare) astfel: în administraţie publică cu 14,65%, în sănătate şi asistenţă socială cu 12,06% şi în învăţământ cu 3,38%.
Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 7,17%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 7,58%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri de 7,14%, respectiv 7,56%.