Publicat: 4 Decembrie, 2013 - 09:26
Share

În trimestrul III 2013, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 1,97% faţă de trimestrul precedent şi de 4,18% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.
În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (1,86%, respectiv 3,81%).
Trimestrul III 2013 comparativ cu trimestrul II 2013
Faţă de trimestrul II 2013, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în învăţământ (11,41%) ca urmare a diminuării timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent datorită vacanţei şcolare (fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al III-lea al fiecărui an), administraţie publică (5,75%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (3,04%).
Scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat doar în intermedieri financiare şi asigurări (-5,42%), construcţii (-0,66%) şi comerţ (-0,17%).
În trimestrul III 2013, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 1,98%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 1,97%. Creşterile înregistrate de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) - au fost de 1,86%, respectiv 1,85%.
Trimestrul III 2013 comparativ cu trimestrul III 2012
Pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în administraţie publică (10,36%), sănătate şi asistenţă socială (8,70%), învăţământ (7,48%) şi activităţi de spectacole, culturale şi recreative (7,06%), ca urmare a actualizării legislaţiei de salarizare a personalului plătit din fonduri publice . Scăderi s-au înregistrat doar în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-1,22%).
Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 4,18%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 3,81%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat aceleaşi creşteri (4,18%, respectiv 3,81%).