Publicat: 6 Martie, 2015 - 10:23
Share

În trimestrul IV 2014, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 2,59% faţă de trimestrul precedent şi de 7,87% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, informează Institutul Naţional de Statistică. 

În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (2,59%, respectiv 7,90%).
Trimestrul IV 2014 comparativ cu trimestrul III 2014
Faţă de trimestrul III 2014, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în construcţii (7,77%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,75%) şi industria prelucrătoare (5,64%).
Scăderi mai accentuate ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în învăţământ (-9,65%) ca urmare a creşterii timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea anului şcolar) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-3,49%).
În trimestrul IV 2014, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă şi a celei privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a fost de 2,59%. Creşterea înregistrată de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) - a fost tot de 2,59%.
Trimestrul IV 2014 comparativ cu trimestrul IV 2013
Pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în alte activităţi de servicii (21,69%), industria extractivă (17,15%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (17,01%) şi hoteluri şi restaurante (16,38%). Scădere s-a înregistrat doar în tranzacţii imobiliare (-6,43%).
Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 7,86%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 7,90%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (7,89%, respectiv 7,92%).