Publicat: 3 Septembrie, 2015 - 10:05
Share

În trimestrul II 2015, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 4,31% faţă de trimestrul precedent şi de 7,66% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, conform Institutului Naţional de Statistică.
În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (4,20%, respectiv 7,64%).
 
Trimestrul II 2015 comparativ cu trimestrul        I 2015
Faţă de trimestrul I 2015, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în industria extractivă (20,74%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (14,62%) şi intermedieri financiare şi asigurări (11,42%).

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncăp)
- modificare procentuală, trimestrul II 2015 faţă de trimestrul I 2015 –
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)
 
p) date provizorii
Datele graficului (xls)

  În trimestrul I 2015 întreaga serie de date (2000-2014) a fost recalculată prin modificarea anului de referinţă din 2008 în 2012.
 
Scăderea costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare)  s-a înregistrat doar în construcţii (-1,72%).
În trimestrul II 2015, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 4,29%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 4,39%. Creşterile înregistrate de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) - au fost de 4,18%, respectiv 4,27%.
Trimestrul II 2015 comparativ cu trimestrul         II 2014
Pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în alte activităţi de servicii (14,19%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (13,92%) şi informaţii şi comunicaţii (11,38%). 
Creşterea cea mai mică a avut loc în activitatea producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,77%). 

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncăp)
- modificare procentuală, trimestrul II 2015 faţă de trimestrul II 2014 –
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)
 
p) date provizorii
Datele graficului (xls)
Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 7,66%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 7,64%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (7,66%, respectiv 7,64%).