Publicat: 5 Martie, 2012 - 08:36
Share

În trimestrul IV 2011, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 0,74% faţă de trimestrul precedent şi de 9,76% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.

În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (0,99%, respectiv 10,05%).
Trimestrul IV 2011 comparativ cu trimestrul III 2011
Faţă de trimestrul III 2011, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor din sectorul economic , cele mai semnificative creşteri înregistrându-se în activităţile de construcţii (9,83%), tranzacţii imobiliare (5,52%) şi comerţ (5,05%).

În construcţii creşterea costului orar al forţei de muncă a fost determinată în principal de scăderea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent, fenomen cu caracter sezonier specific acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an.
Scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în industria extractivă (-8,79%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-7,31%).
În sectorul bugetar  costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în sănătate şi asistenţă socială (1,32%) şi a scăzut în învăţământ           (-15,47%), respectiv în administraţia publică (-2,55%). 
În învăţământ, scăderea accentuată a costului orar al forţei de muncă a fost determinată de creşterea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent, fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea anului şcolar.
În trimestrul IV 2011, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 0,76%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 0,65%. Creşterile înregistrate de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) - au fost de 1,02%, respectiv 0,90%.
Trimestrul IV 2011 comparativ cu trimestrul IV 2010
Pe principalele activităţi ale sectorului economic1, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în tranzacţii imobiliare (15,89%), alte activităţi de servicii (14,96%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11,45%). Creşterile cele mai mici au avut loc în activităţile de servicii administrative şi servicii suport (2,19%), respectiv distribuţia apei, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (5,03%).

În sectorul bugetar2, ca urmare a salarizării diferite aplicate în cei doi ani pentru personalul plătit din fonduri publice , s-au înregistrat creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după efectul zilelor lucrătoare) astfel: în sănătate şi asistenţă socială cu 18,88%, în  administraţie publică cu 14,53% şi în învăţământ cu 12,72%.
Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 9,76%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 10,05%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri de 9,75%, respectiv 10,04%.