Publicat: 4 Iunie, 2015 - 09:58
Share

În trimestrul I 2015, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de scădere de 1,58% faţă de trimestrul precedent şi o rată de creştere de 7,09% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, informează Institutul Național de Statistică. 
În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (-1,40%, respectiv 7,01%).
Trimestrul I 2015 comparativ cu trimestrul       IV 2014
Faţă de trimestrul IV 2014, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a scăzut în majoritatea activităţilor economice. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-10,98%), industria extractivă          (-9,75%) şi intermedieri financiare şi asigurări (-4,24%).
Cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în administraţie publică (2,39%), sănătate şi asistenţă socială (1,92%) şi învăţământ (1,52%).
În trimestrul I 2015, scăderea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 1,56%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 1,63%. Scăderile înregistrate de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) - au fost de 1,39%, respectiv 1,45%.
Trimestrul I 2015 comparativ cu trimestrul         I 2014
Pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în alte activităţi de servicii (14,98%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (12,33%) şi informaţii şi comunicaţii (11,80%). 
Creşterea cea mai mică a avut loc în activitatea producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,62%).