Publicat: 13 Ianuarie, 2016 - 09:56

În luna noiembrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2659 lei, cu 2,5% mai mare decât în luna octombrie 2015, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică. 
Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1918 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 47 lei  (+2,5%).
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (4756 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1083 lei).
Noiembrie 2015 comparativ cu Noiembrie 2014
Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 10,0%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 111,3%.
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum    
Indicele câştigului salarial real a fost de 102,2% pentru luna noiembrie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 144,8%, cu 3,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2015.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
 
Noiembrie 2015 comparativ cu Octombrie 2015
În luna noiembrie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna octombrie 2015. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale sau pentru sărbători), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 25,5% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii);
•    între 11,0% şi 13,0% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea produselor din tutun;
•    între 6,0% şi 9,0% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea de mobilă;
•    între 5,0% şi 6,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea echipamentelor  electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna octombrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
•    cu 5,0% în industria metalurgică, respectiv cu 4,6% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
•    între 1,0% şi 2,0% în extracţia minereurilor metalifere, telecomunicaţii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).
În sectorul bugetar  s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+2,4%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, în administraţia publică (+1,4%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,9%)