Publicat: 4 Decembrie, 2013 - 09:13

Produsul intern brut în trimestrul III 2013 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6% comparativ cu trimestrul II 2013 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier.
In perioada 1.I-30.IX 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, cu 2,7%, atât pe serie brută cât şi pe serie ajustată sezonier.
Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2011 - trimestrul III 2013, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 158114,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul II 2013 şi cu 4,1% faţă de trimestrul III 2012.
Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2013 a fost de 467101,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,7% faţă de perioada 1.I-30.IX 2012.
Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 175373,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de trimestrul III 2012.
Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2013 a fost de 443184,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,7% faţă de perioada 1.I-30.IX 2012.
Din punctul de vedere al utilizării PIB, în primele 9 luni ale anului 2013, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, creşterea s-a datorat, în principal:
- exportului net (cu o contribuţie de +5,2%), consecinţă a creşterii cu 14,4% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o majorare semnificativ mai redusă a volumulului importurilor de bunuri şi servicii cu 1,5%;
- cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei (+0,4%), cu o pondere de 60,4% în PIB, al cărei volum s-a majorat cu 0,6%.
O contribuţie negativă au înregistrat:
- formarea brută de capital fix (-1,1%), cu o pondere de 24% în PIB, al cărei volum s-a redus cu 3,9%;
- consumul final al administraţiilor publice (-0,3%), cu o pondere de 15,7% în PIB, al cărei volum s-a redus cu 2,4%;
- variaţia stocurilor (-1,5%) ca urmare a reducerii stocurilor din economie.