Publicat: 14 Ianuarie, 2015 - 09:51

Produsul intern brut în trimestrul III 2014 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,8%, comparativ cu trimestrul II 2014 .
•    Faţă de acelaşi trimestru din anul 2013, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 3,3% pe seria brută şi cu 3,1% pe seria ajustată sezonier; 
•    In primele nouă luni ale anului 2014, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu acelaşi interval al anului 2013, cu 2,9% pe seria brută şi cu 3,1% pe seria ajustată sezonier;
•    În urma revizuirii seriei ajustate sezonier, Produsul intern brut a scăzut în trimestrul II 2014 cu 0,4% faţă de trimestrul I 2014 şi a crescut în trimestrul I 2014 cu 0,8% faţă de trimestrul IV 2013.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2012 - trimestrul III 2014, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Serie ajustată sezonier

Produsul intern brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2014 a fost de 168034.3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de trimestrul II 2014 şi 3,1% faţă de trimestrul III 2013. 

Produsul intern brut estimat pentru primele 9 luni ale anului 2014 a fost de 496915,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2013.
Estimările ajustate sezonier ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi diferenţele dintre cele două variante sunt prezentate în tabelul următor:

Serie brută
Produsul intern brut estimat pentru trimestrul III 2014 a fost de 183115,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,3% faţă de trimestrul III 2013.
Estimările seriei brute ale Produsului intern brut în variantele provizorii (1) şi (2), precum şi  diferenţele dintre cele două variante sunt prezentate în tabelul următor:
Produsul intern brut estimat pentru primele 9 luni ale anului 2014 a fost de 468734,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,9% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2013.
În tabelele 6 şi 7 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul III 2014, iar în tabelul 8 datele referitoare la Produsul intern brut pentru perioada 1.I-30.IX 2014 – serie brută, pe categorii de resurse şi utilizări.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări
la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

Din punctul de vedere al formării PIB, în trimestrul III 2014, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele, de la +0,3% la +0,4%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,5 puncte procentuale (de la 103,5% la 104,0%), (vezi tabelele 4 si 6).

Sursa: Institutul National de Statistica