Publicat: 10 Ianuarie, 2014 - 09:56

Produsul intern brut în trimestrul III 2013 – a doua estimare provizorie - a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,6% comparativ cu trimestrul II 2013 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4,1% pe seria brută şi cu 4,0% pe seria ajustat sezonier, conform Institutului Naţional de Statistică.

In perioada 1.I-30.IX 2013, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2012, cu 2,7% pe seria brută şi cu 2,6% pe seria ajustată sezonier.
Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2011 - trimestrul III 2013, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Produsul intern brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 157320,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul II 2013 şi cu 4,0% faţă de trimestrul III 2012.
Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2013 a fost de 466143,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,6% faţă de perioada 1.I-30.IX 2012.
Produsul intern brut estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 174451,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de trimestrul III 2012.
Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2013 a fost de 442262,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,7% faţă de perioada 1.I-30.IX 2012.
Din punctul de vedere al formării PIB, în trimestrul III 2013, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:
- Comerţul cu amănuntul şi ridicata, repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, de la -0,1% la -0,2%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -0,5 puncte procentuale (de la 99,1% la 98,6%);
- Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii, de la 0,0% la +0,1%, ca urmare a revizuirii datelor privind sectorul Administraţii publice.