Publicat: 11 Decembrie, 2014 - 10:49

Produsul intern brut în trimestrul III 2014 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,8%, comparativ cu trimestrul II 2014, conform Institutului Naţional de Statistică.
•    Faţă de acelaşi trimestru din anul 2013, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 3,2% pe seria brută şi cu 3,0% pe seria ajustată sezonier; 
•    In primele nouă luni ale anului 2014, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu acelaşi interval al anului 2013, cu 2,8%, pe seria brută şi cu 3,1% pe seria ajustată sezonier;
•    În urma revizuirii seriei brute conform Sistemului European de Conturi  (SEC) 2010) şi a seriei ajustate sezonier, Produsul intern brut a scăzut în trimestrul II 2014 cu 0,4% faţă de trimestrul I 2014 şi a crescut în trimestrul I 2014 cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2013.

Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2012 - trimestrul III 2014, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Serie ajustată sezonier

Produsul intern brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2014 a fost de 167070,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de trimestrul II 2014 şi 3,0% faţă de trimestrul III 2013. 

Produsul intern brut estimat pentru primele 9 luni ale anului 2014 a fost de 496298,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2013.
Produsul intern brut estimat pentru trimestrul III 2014 a fost de 183594,6 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,2% faţă de trimestrul III 2013. 
Produsul intern brut estimat pentru primele 9 luni ale anului 2014 a fost de 469213,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 2,8% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2013.
În tabelele 6 şi 7 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul III 2014, iar în tabelul 8 datele referitoare la Produsul intern brut pentru perioada 1.I-30.IX 2014 – serie brută, pe categorii de resurse şi utilizări.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări
 la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse
Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în perioada 1.I-30.IX 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013, le-au avut următoarele ramuri (v. Tabel 4 şi Tabel 8):
-    Industria (+1,3%), cu o pondere de 30,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 4,2%;
-    Informaţiile şi comunicaţiile (+0,7%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 15,3%.
O contribuţie pozitivă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), a căror pondere la formarea PIB a fost de 12,0% şi care au înregistrat o creştere a volumului lor cu 2,6%.
Reducerea volumului de activitate din construcţii, cu 3,1% a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia sa la creşterea PIB fiind de -0,2%.
Intermedierile financiare şi asigurările au avut, şi ele, o contribuţie negativă la creşterea PIB (-0,1%) ca urmare a scăderii volumului de activitate cu 2,8%.
Categorii de utilizări
Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuţii la creşterea Produsului intern brut în primele 9 luni ale anului 2014 le-au înregistrat următoarele componente (v. Tabel 5 şi Tabel 8):
-    Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+3,0%), cu o pondere de 62,5% la utilizarea PIB şi al cărei volum s-a majorat cu 4,8%;
-    Exportul net (+1,0%), consecinţă a creşterii cu 8,1% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu creşterea mai redusă a volumulului importurilor de bunuri şi servicii, cu 5,7%.
Ca urmare a scăderii semnificative a volumului formării brute de capital fix cu 7,3%, aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -1,8%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute trimestriale pentru perioada 1995 – 2014, în vederea implementării cerinţelor Sistemului European de Conturi (SEC) 2010 şi a reconcilierii cu datele anuale revizuite conform SEC 2010, precum şi a modificării estimării Produsului intern brut pentru trimestrul III 2014 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de varianta „semnal” a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2014, publicată în comunicatul de presă nr. 278 din 14 noiembrie 2014. Astfel, rezultatele trimestrului I 2014, comparativ cu trimestrul IV 2013, au fost revizuite de la 100,5% la 100,7%, iar cele ale trimestrului II 2014, comparativ cu trimestrul anterior, au fost revizuite de la 99,7% la 99,6%.
Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.