29 septembrie 2022

Cristina Burciu: Apelurile de proiecte supuse finanţării pentru Fondul local din PNRR vor fi lansate cu o lună şi jumătate mai devreme

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Apelurile de proiecte supuse finanţării pentru Fondul local din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi lansate cu o lună şi jumătate mai devreme

Apelurile de proiecte supuse finanţării pentru Fondul local din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi lansate cu o lună şi jumătate mai devreme, la mijlocul acestei luni, faţă de data de 30 iunie, convenită iniţial cu Comisia Europeană.

Această componentă are alocat un buget total de 2,73 miliarde de euro, prin care Guvernul Nicolae Ciucă va asigura cadrul necesar dezvoltării durabile a unui număr însemnat de localităţi din toată ţara.

În principal, este vorba de investiţii masive în infrastructura locală, care vor susţine, pe de o parte, rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, şi, pe de altă parte, reducerea disparităţilor teritoriale la nivel regional, intra-regional şi intra-judeţean.

Un alt obiectiv al acestor proiecte este garantarea cadrului optim în vederea reformării şi digitalizării instrumentelor de planificare teritorială şi urbană, la nivelul autorităţilor publice locale.

Din suma totală, 754 milioane de euro sunt destinaţi investiţiilor în mobilitatea urbană verde, prin înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public cu 1.135 de vehicule nepoluante, cu emisii zero de gaze de eşapament, pentru care Guvernul va asigura şi staţiile de încărcare necesare, cu un buget de 214,5 milioane de euro. În această idee, autorităţile locale vor putea achiziţiona 13.200 de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

De asemenea, vor fi construite 5.522 de locuinţe pentru tineri şi specialişti din sănătate şi învăţământ, eficiente din punct de vedere energetic.

Tot prin Fondul local al PNRR, se vor realiza 1.091 kilometri de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare, la nivel local/metropolitan, în valoare totală de 234 milioane de euro.

În ceea ce priveşte a treia componentă din PNRR, referitoare la construcţia creşelor, aceasta va avea un buget de 299 milioane de euro, iar apelurile de proiecte vor fi lansate până la sfârşitul lunii iunie.

Consider îmbucurător faptul că Guvernul Nicolae Ciucă este preocupat îndeaproape de deschiderea tuturor investiţiilor mari în infrastructură finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, gestionate de ministerele de resort, astfel încât acestea să creeze noi locuri de muncă, dezvoltare locală şi un trai mai bun pentru fiecare român.

Deputat PNL Cluj,
CRISTINA BURCIU
Comunicat de presă – deputat PNL Cristina Burciu

Sursa foto: Facebook