27 septembrie 2022

Cristina Burciu: Reducerea analfabetismului funcţional și încurajarea parcursului școlar al elevilor din mediul rural, obiectivele majore ale noii legi a educației

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal

DECLARAȚIE DE PRESĂ

Reducerea analfabetismului funcţional și încurajarea parcursului școlar al elevilor din mediul rural, obiectivele majore ale noii legi a educației

Proiectul noii legi a educației naționale va aduce îmbunătățiri consistente pentru toți cei implicați în domeniu, în special pentru elevi. Astfel, elevii din ciclurile primar şi gimnazial, mai ales cei din mediul rural, vor avea parte de intervenţii rapide și considerabile pentru susţinerea și încurajarea parcursului lor şcolar. Se urmărește astfel reducerea fenomenului îngrijorător al abandonului școlar, pe de o parte, precum și susținerea prezenței în număr cât mai mare a copiilor la cursuri, pe de altă parte.
În consecință, după intrarea în vigoare a noii legi a educației, vom putea vorbi cu certitudine despre un procent mult mai însemnat a elevilor care vor finaliza învăţământul obligatoriu.
Sunt optimistă cu privire la reușita demersurilor propuse de ministrul PNL al educației privind proiectul noii legi a învăţământului preuniversitar.
Aceasta va avea ca scop inițierea și aplicarea unui set de măsuri concrete, de maximă importanţă, destinate creşterii finanţării programului de masă caldă în şcoli, precum şi definitivarea unor proceduri eficiente de evaluare permanentă a gradului de alfabetizare funcţională.
Aceste două măsuri vor acoperi nevoile imediate și stringente ale elevilor, în special a celor din mediul rural, care au realmente probleme mai acute în raport cu cei din zona urbană.
Pentru a exemplifica, subliniez că programul de asigurare a mesei calde în şcoli va fi exponențial majorat din punctul de vedere al finanțării, anul viitor urmând să dispună de un buget de zece ori mai mare faţă de 2016, respectiv de peste 350 milioane lei, faţă de 35 milioane în 2016, şi de peste cinci ori mai mare faţă de 2022.
Noul pachet legislativ care vizează reforma învăţământului preuniversitar, inițiat de PNL, va atinge în mod pragmatic și coercitiv cauzele abandonului şcolar. Pe lângă susținerea semnificativă a programului destinat mesei calde în şcoli, se are în vedere creșterea importantă a nivelului burselor.
Dezideratele acestui proiect de redimensionare a educației naționale se referă, de asemenea, la diminuarea fenomenului alarmant al analfabetismului funcţional, obiectiv posibil prin introducerea evaluării permanente unitare a gradului de alfabetizare funcţională.
Noua lege va permite elevilor să ia decizii în mod autonom, în baza abilităţilor dobândite în diferite etape ale formării educaţionale. În acest sens, elevii vor fi testați periodic, prin Platforma naţională de alfabetizare funcţională, cu teste realizate în concordanță cu profilul fiecărui elev. Acest demers are ca punct final reducerea la jumătate a procentului analfabetismului funcţional.
Îndemn toți participanții la procesul educațional, manageri, cadre didactice și elevi, să ne prezinte observaţii punctuale și orice fel de recomandări privind îmbunătățirea acestui proiect legislativ, pe platforma online creată specia de PNL în acest sens, Legile-educatiei.pnl.ro, pentru a fi luate în considerare.

Deputat PNL Cluj,
Cristina Burciu

11 august 2022

Sursa foto Facebook Cristina Burciu