Publicat: 26 August, 2014 - 18:46

În şedinţa din data de 26 august 2014, Plenul Consiliului a admis ca întemeiată cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de către procurorului Oana Andrea Schmidt Hăineală, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii. 

Hotărârea a fost luată în urma analizării de către Plenul Consiliului a Raportului Inspecţiei Judiciare privind cererea formulată de către doamna procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală în legătură cu afirmaţiile publice ale domnului procuror Eugen Iacobescu, din cadrul emisiunilor „Sinteza zilei”, difuzate de postul de televiziune Antena 3, în data de 22.07.2014, respectiv 24.07.2014 – realizator Mihai Gâdea – preluate şi de publicaţia on-line „lumejustitiei.ro”. 

Prin cererea adresată Consiliului Superior al Magistraturii la data de 29.07.2014 şi înregistrată la Inspecţia Judiciară în data de 30.07.2014, doamna procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală a solicitat apărarea independenţei şi reputaţiei profesionale, în legătură cu afirmaţiile publice ale domnului procuror Eugen Iacobescu, din cadrul emisiunilor menţionate şi din cuprinsul articolelor cu titlurile:  „Mazilirea procurorului care a „fluierat unde nu trebuia” – Eugen Iacobescu a povestit cum a fost sancţionat de CSM şi pensionat, după ce a descoperit implicarea lui Mircea Băsescu în cazul Bercea Mondial: „Hăineală nu a mai dorit să mă mai menţină în funcţie… Au luat la cunoştinţă toţi inspectorii, în frunte cu Hăineală, Secţia de procurori, cei 5 judecători ai ICCJ în frunte cu şeful Secţiei de contencios administrativ… În loc să verifice situaţiile astea, Inspecţia mă sancţionează pe mine” din 23.07.2014;  respectiv „Capul răutăţilor – procurorul Eugen Iacobescu acuză: «Secţia pentru procurori a CSM şi ICCJ au luat la cunoştinţă de comiterea infracţiunii de trafic de influenţă săvârşite de Mircea Băsescu. Ce măsuri au luat? M-au sancţionat pe mine!... Era să fiu dat afară de Oana Schmidt Hăineală, pentru ca dumneaei aşa procedează. Ca să dea bine la Bruxelles… Când vezi că e vorba de un asemenea om sus-pus, nu trebuie să spui? ” din 25.07.2014.

În urma verificărilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 74 alin. 1 lit. g din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată şi, respectiv art. 53 – art. 54 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin HCSM nr. 1027/2012, publicat în MOF Partea I nr. 802/2012, au rezultat următoarele:

Prin nota de fundamentare din data de 30.05.2011 a Inspecţiei Judiciare – Serviciul de inspecţie judiciară pentru procurori, a fost sesizată Comisia de disciplină pentru procurori cu privire la săvârşirea de către domnul procuror Eugen Iacobescu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt (PT Olt), a abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. d şi h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi clasarea lucrării cu privire la aceeaşi persoană cu referire la săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g din acelaşi act normativ.

Comisia de disciplină pentru procurori, prin rezoluţia din 09.06.2011, şi-a însuşit propunerea formulată de inspectorul judiciar şi, la data de 10.09.2011, a dispus exercitarea acţiunii disciplinare faţă de domnul procuror Eugen Iacobescu din cadrul PT Olt, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. d şi h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, constând în nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor ce au acest caracter şi exercitarea funcţiei din gravă neglijenţă.

Prin Hotărârea nr.1/P/2012, Secţia pentru procurori din cadrul CSM a admis acţiunea disciplinară formulată de Comisia de disciplină pentru procurori împotriva pârâtului procuror Iacobescu Eugen din cadrul PT Olt, şi a aplicat acestuia sancţiunea disciplinară constând în mutarea disciplinară, pe o perioadă de 3 luni la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. d şi h din acelaşi act normativ.

Ca urmare a căii de atac formulate de către Iacobescu Eugen, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători, prin decizia civilă nr. 1/14.01.2013 pronunţată în dosarul nr. 3177/1/2012, a respins ca nefondat recursul exercitat împotriva Hotărârii nr.1/P/2012 a Secţiei pentru procurori a CSM.

În legătură cu încetarea calităţii sale de magistrat, prin Hotărârea nr.1171/2013, Plenul CSM a dispus, cu majoritatea membrilor prezenţi, prin vot direct şi secret, respingerea cererii privind acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului Iacobescu Eugen, procuror la PT Olt, după împlinirea vârstei de 65 ani. Comunicarea acestei hotărârii s-a realizat, conform dispoziţiilor art. 24 alin. 1 lit. e din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, care prevăd că „preşedintele semnează actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii”, sub semnătura doamnei procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală, la acea dată preşedinte al CSM.

Ca urmare a afirmaţiilor făcute de domnul Eugen Iacobescu în cadrul emisiunilor „Sinteza zilei” din 23.07.2014 şi 24.07.2014, la data de 29.07.2014, pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media a postat punctul de vedere al Consiliului, în cuprinsul căruia au fost menţionate actele juridice în temeiul cărora  s-a dispus cu privire la cariera profesională a acestei persoane (Hotărârea nr. 1P/08.02.2012 a Secţiei pentru procurori a CSM, decizia civilă nr. 1/14.01.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători şi Hotărârea nr. 1171/29.10.2013 a Plenului CSM).

Art. 134 alin. 2 din Constituţia României prevede că „Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul de instanţă de judecată prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, potrivit procedurilor stabilite prin legea sa organică…”.

Conform dispoziţiilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, pe perioada exercitării calităţii de membru al Consiliului, magistratului procuror sau judecător îi este suspendată activitatea specifică acestei calităţi, îndeplinind doar atribuţiunile prevăzute de art. 30 – art. 53 din actul normativ menţionat.

Prin urmare, în ipostaza în care doamna procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală a participat în cadrul Secţiei pentru procurori la judecarea acţiunii disciplinare privindu-l pe domnul Iacobescu Eugen, limitele activităţii jurisdicţionale desfăşurate de către aceasta se rezumă doar la obiectul acţiunii disciplinare, respectiv săvârşirea de către Iacobescu Eugen a abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. d şi h, fără ca aceasta sau vreun alt membru al secţiei să poată desfăşura şi alte activităţi specifice urmăririi penale ori judecării unei cauze de această natură.

Limitat la obiectul judecării acţiunii disciplinare, inspectorii judiciari au constatat următoarele:

-Secţia pentru procurori a fost învestită legal doar cu privire la stabilirea împrejurărilor de fapt şi de drept referitoare la existenţa celor două abateri disciplinare pentru care a fost sesizată, nu şi cu privire la stabilirea realităţii conţinutului informaţiilor cu caracter confidenţial care au fost aduse la cunoştinţa publicului în mod nelegal;

-Hotărârea nr.1P/2012 a Secţiei pentru procurori reprezintă rezultatul unui proces deliberativ al unui organ colegial, din care procurorul Oana Andrea Schmidt Hăineală, indiferent de funcţia deţinută (preşedinte sau vicepreşedinte al Consiliului) a avut un vot egal cu ceilalţi membri ai Consiliului;

-aceeaşi situaţie s-a constatat şi în şedinţa pe care doamna procuror prezidat-o în data de 29.10.2013 şi în care decizia de respingere a cererii de păstrare în funcţie a domnului procuror după împlinirea vârstei de 65 de ani a fost luată cu votul majorităţii membrilor Plenului CSM.

Inspectorii judiciari au constatat că există o neconcordanţă totală între situaţia prezentată de către domnul Iacobescu Eugen şi situaţia de fapt constatată în urma judecării acţiunii disciplinare şi a cererii sale de prelungire a menţinerii în funcţie.

În ambele cazuri la care a făcut referire procurorul Iacobescu Eugen, inspectorii judiciari au apreciat că afirmaţiile şi susţinerile acestuia cu privire la sancţionarea sa discreţionară sunt tendenţioase şi nefondate, în contextul în care situaţia de fapt reţinută de Secţia pentru procurori a fost confirmată de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, intrând astfel sub autoritatea de lucru judecat.

Totodată, referirile prin care o viza pe doamna procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală şi modul prin care a încercat, în mod neadevărat, să inducă opiniei publice ideea că sancţionarea şi îndepărtarea sa din funcţie s-ar fi datorat unor motive de ordin subiectiv şi nu cele avute în vedere la emiterea respectivelor acte de dispoziţie sunt lipsite de fundament legal şi real.

Prin prezentarea tendenţioasă şi trunchiată a faptelor de către Eugen Iacobescu se creează o imagine şi o percepţie publică negativă asupra doamnei procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală şi afectează autoritatea de care ar trebui să se bucure în exercitarea atribuţiunilor specifice demnităţii publice deţinute. 

Având în vedere că prezentarea şi comentarea unor fapte nereale au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul unor articole/emisiuni, faptul că au fost direcţionate şi transmise în mod tendenţios către sfera publicului idei care pot exercita presiuni asupra magistratului vizat şi ţinând cont de atribuţiile specifice funcţiei-inclusiv cele cu caracter jurisdicţional- inspectorii judiciari au apreciat că acestea sunt de natură să afecteze independenţa profesională a doamnei procuror, în calitatea sa de membru al Secţiei pentru procurori investit cu judecarea acţiunii disciplinare.

Reputaţia profesională este strâns legată de independenţa şi imparţialitatea pe care trebuie să le manifeste fiecare magistrat în exercitarea profesiei, esenţa independenţei profesionale constând în faptul că nimeni nu se poate imixtiona în activitatea de judecată propriu-zisă, iar prezumţia de independenţă şi imparţialitate nu a fost răsturnată de aspectele rezultate în urma verificărilor efectuate. 

Potrivit art. 30 alin. 1 şi 6 din Constituţia României, „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile, însă libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”.

Din verificările efectuate, inspectorii judiciari au reţinut că afirmaţiile domnului Eugen Iacobescu nu au suport real sau legal şi reprezintă încercarea acestuia de a da o justificare onorabilă condiţiilor în care cariera sa profesională a încetat. 

Astfel, rezultatele verificărilor au relevat faptul că domnul Eugen Iacobescu a prezentat în spaţiul public afirmaţii nereale, trunchiate şi tendenţioase privind atribuţiile de ordin jurisdicţional specifice membrilor Consiliului (vicepreşedinte sau preşedinte), unele aspecte vizând în mod  direct activitatea doamnei procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală. 

Luând în considerare aspectele prezentate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reţinut că prin afirmaţiile domnului Eugen Iacobescu, prin prezentarea acestora de postul de televiziune Antena 3 şi  preluarea/publicarea lor pe site-ul: www.lumeajustitiei.ro, au fost lansate în spaţiul public alegaţii şi aprecieri nereale privind modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu specifice calităţii de membru al Consiliului, care au afectat  reputaţia profesională şi au adus atingere independenţei profesionale a doamnei procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală, membru ales al Consiliului.