Publicat: 26 Noiembrie, 2013 - 13:26

În şedinţa din data de 25 noiembrie 2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva lui Puşcaş Mircea, judecător în cadrul Curţii de Apel Oradea.

În şedinţa din data de 25 noiembrie 2013, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, a admis în parte acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva lui Puşcaş Mircea, judecător în cadrul Curţii de Apel Oradea, şi, în temeiul prevederilor art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pe o perioadă de 6 luni”, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) – „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” – şi lit. b) – „încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii” din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărârea pronunţată de Secţia pentru judecători poate fi recurată în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 Judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.