Publicat: 24 August, 2016 - 12:17
Share

În ședința din data de 23 august 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmațiile lui Steven van Groningen, președinte al Patronatelor Bancare din România și CEO al Raiffeisen Bank, cuprinse în scrisoarea Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) transmisă CSM, MJ, INM și curților de apel, publicată pe site-ul 'lumeajustiției.ro' în data de 8 iulie 2016, sunt de natură să afecteze imaginea instanțelor judecătorești, aducând atingere independenței și imparțialității sistemului judiciar în ansamblul său.

Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției și are dreptul și obligația de a apăra judecătorii și procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independența sau imparțialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.

Verificările au fost efectuate de Inspecția Judiciară la solicitarea din data de 19 iulie 2016 a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a sesizării domnului Daniel Zamfir, deputat în Parlamentul României.

Acestea au vizat afirmațiile domnului Steven van Groningen, cuprinse în scrisoarea Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) transmisă instituțiilor judiciare menționate, referitoare la practica neunitară a instanțelor judecătorești în litigiile dintre bănci și clienții acestora, având ca obiect rambursarea creditelor în valută, în special cele în franci elvețieni (CHF).

Prin comentariile privind modul în care ar trebui interpretate anumite reglementări interne și europene pentru acordarea și rambursarea creditelor în valută exprimate în cuprinsul scrisorii, au fost puse la îndoială soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești în favoarea clienților băncilor.

Solicitarea ca instanțele să țină cont de argumentele expuse în cadrul scrisorii pentru ca 'actul de justiție să fie unul mai obiectiv și imparțial, în conformitate cu prevederile legale', afirmațiile în sensul că aplicarea reglementărilor invocate și a practicii judiciare a Curții de Justiție a Uniunii Europene 'ar putea determina o abordare obiectivă a judecătorilor care sunt chemați să înfăptuiască justiția și a pune bazele unei aplicări corecte a legilor' sau că 'instanțele procedează la o restricționare a circulației capitalurilor, ceea ce contravine legislației comunitare europene, care trebuie aplicată cu prioritate', induc ideea că judecătorii nu sunt imparțiali și nu aplică în mod corect reglementările din domeniul bancar în soluționarea litigiilor dintre consumatori și profesioniști.

Exprimarea domnului Steven van Groningen a fost apreciată ca o critică la adresa soluțiilor pronunțate de instanțe în favoarea clienților băncilor, de natură să afecteze în mod direct întreg sistemul judiciar, cu scopul de a interveni în actul de justiție cu consecința influențării deciziilor magistraților în detrimentul clienților.

Inspectorii judiciari au constatat că afirmațiile menționate reprezintă o imixtiune în activitatea justiției și pun sub semnul întrebării deciziile pronunțate de instanțe și profesionalismul judecătorilor, constituind totodată o formă de presiune asupra acestora, în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe într-o speță în legătură cu aceste cauze.

Plenul Consiliului a apreciat că afirmațiile domnului Steven van Groningen încalcă limitele libertății de exprimare în raport cu activitatea magistraților, cu consecința afectării independenței și imparțialității sistemului judiciar în ansamblul său.

Raportul Inspecției Judiciare poate fi vizualizat pe site-ul: www.inspectiajudiciara.ro.

Biroul de Informare Publică și Relații cu Mass Media