Publicat: 4 Ianuarie, 2013 - 08:12
Share

Prezentăm ordinea de zi a şedinţei CSM care va avea loc la ora 11.00:
Nr. crt.
Număr lucrare
Descriere lucrare
1.
32735/1154/2012
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29576/1154/2012, privind solicitarea Ministerului Justiţiei de avizare a numirii doamnei procuror DANIELA BURUIANĂ în calitate de membru naţional la EUROJUST şi a doamnei procuror CLEOPATRA CĂTĂLINA CHIVU, în calitate de adjunct al membrului naţional la EUROJUST.
2.
32619/1154/2012
SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 32086/1154/2012 privind solicitarea Tribunalului Cluj de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la nivelul acestei instanţe.
3.
31844/1154/2012
CONCURSURI: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
4.
32702/1154/2012
Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2012.
5.
32701/1154/2012
Alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii.