Publicat: 18 Noiembrie, 2015 - 13:53
Share

Consiliul Tineretului din România(CTR)  a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă Prim-ministrului Dacian Cioloș, prin intermediul căreia îi atrag atenția că un viitor sustenabil se construiește alături de tineri.

Redăm integral scrisoarea: 

Către Guvernul României
În atenția domnului Dacian CIOLOȘ, Prim-ministru al Guvernului României,

Stimate domnule Prim-ministru,

Ca urmare a analizării programului de guvernare propus, Consiliul Tineretului din România își manifestă îngrijorarea cu privire la lipsa unei viziuni reale în ceea ce privește politicile pentru tineret. Din păcate, interesul în creștere al tinerilor față de procesele politice și administrative din România, interes manifestat vizibil și cu impact semnificativ în ultimii ani, nu pare a fi reflectat în modul în care politicile publice din România răspund nevoilor acestei categorii de vârstă.

Astfel, în speranța că lipsurile semnalate de noi se datorează absenței unei persoane în cabinetul dumneavoastră care are expertiză în ceea ce privește problematica sectorului de tineret și care să fi putut contribui la propunerea de Program de guvernare, nu lipsei dumneavoastră de disponibilitate în a susține măsuri relevante pentru această categorie socială, enumerăm mai jos o serie de propuneri, pentru multe dintre ele existând deja o bază pe care se poate construi, pe care vă solicităm să le includeți în prioritățile dumneavoastră pentru perioada următoare:

Modificarea de urgență a legislației electorale
Una dintre principalele solicitări ale oamenilor ieșiți în stradă a fost legată de revizuirea legislației electorale www.ctr.ro/programe/nationale/226-democratie-acum-apel-pentru-reforma-po.... Scăderea pragului electoral pentru accesul în Parlament, Parlamentul European, Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale la 2% din voturi, alegeri în două tururi se scrutin sunt doar două dintre solicitările străzii, care nu se regăsesc deloc în programul de guvernare disponibil astăzi, 18.11.2015. (În documentul publicat aici http://www.cdep.ro/pdfs/guv201511/201511_ProgramGuvernare.pdf).

Adoptarea Planurilor de Acțiune aferente Strategiei naționale în domeniul politicii pentru tineret 2015 - 2020
Aceste planuri au fost lansate în dezbatere publică în Iulie 2014 (http://mts.ro/noutati/dezbatere-publica-planurile-de-actiune-aferente-st...). Adoptarea lor nu a fost aprobată însă de Guvern pentru că ar fi presupus alocarea de bugete, stabilirea de indicatori clari și ar fi permis monitorizarea și evaluarea. De altfel, strategia a fost ea însăși adoptată abia la începutul anului 2015, fapt ce a făcuit ca aplicabilitatea ei să fie extrem de limitată. Acest stil de elaborare de strategii trebuie să înceteze, iar obiectivele generale trebuie însoțite de măsuri concrete, specifice și măsurabile, măsuri care au alocate bugete corespunzătoare!

 

Constituirea și asigurarea funcționalității Consiliului interministerial pentru tineret
Politicile care vizează tineretul au fost și sunt abordate segmentat, neunitar și neomogen la nivelul Guvernului și din această cauză impactul lor este redus. Ministerul Tineretului și Sportului nu a avut niciodată competența de a gestiona elaborarea de politici publice pentru tineret inclusiv cu caracter transversal, care să fie implementate și la nivelul ministerelor de linie ce gestionează domenii cu incidență asupra tinerilor, ci a fost mai degrabă un Minister al sportului, taberelor și concursurilor de proiecte pentru studenți și tineri. Procesul de elaborare a Strategiei naționale în domeniul politicii pentru tineret a fost, după ce structurile interne MTS nu au reușit să producă un rezultat de calitate, externalizat către UNICEF. 
Politicile publice pentru tineret necesită o abordare integrată pentru a fi eficiente. De altfel, Legea Tinerilor nr. 350 / 2006 prevede existența Consiliului interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități, Consiliu care nu a funcționat niciodată. 

Elaborarea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineri 2016 - 2020 prin consultarea tuturor actorilor relevanți și asigurarea implementării corespunzătoare a măsurilor aferente, inclusiv prin parteneriat public-privat
În 2013, Uniunea Europeană a hotărât să ia măsuri ambițioase pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, alocând inclusiv sume importante de bani prin programul „Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor”. România a adoptat Planul de Implementare a Garanției pentru Tineri 2014 - 2015, un plan ambițios prin care tinerii aflați în situații NEET (not in education, employment or training) ar fi trebuit să obțină, cu finanțare europeană, șansa de a fi integrați pe piața muncii, consiliați, formați sau integrați într-un stagiu de adaptare profesională. Din cauza unor decizii proaste ale Guvernului României, niciun ban european alocat pentru perioada de programare 2014 - 2020 nu a fost cheltuit până în acest moment pentru astfel de măsuri, deși Schema de Garanție a fost „lansată” public de mai multe ori. Considerăm, astfel, că se impune elaborarea Planului de Implementare a Garanției pentru Tineri 2016 – 2020 în parteneriat cu toți actorii interesați și implementarea măsurilor prin parteneriat public privat, instituțiile publice fiind, cel puțin până în acest moment, insuficient de capabile să implementeze toate măsurile de care răspund. Mai multe detalii despre Schema de Garanție pentru Tineri pot fi găsite în raportul de implementare lansat de Consiliul Tineretului din România în primăvară - Disponibil pe site-ul CTR: http://ctr.ro/rapoarte/2015/SGT/CTR_RAPORT_SGT_2015.pdf 

Modificarea Legii Tinerilor astfel încât să fie asigurată aplicarea acesteia
Legea Tinerilor cuprinde multe măsuri pozitive, precum obligația autorităților locale de a finanța activități pentru tineret, instituirea responsabilității statului de a asigura un sistem de consiliere în carieră și de a sprijini ocuparea tinerilor, sprijinirea de programe de construcție de locuințe sociale, asigurarea participării tinerilor și a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret la deciziile care vizează sectorul de tineret, atât la nivel național cât și local. Cu toate acestea, majoritatea prevederilor nu sunt însoțite de standarde minimale de performanță și de sancțiuni aplicabile în situațiile de nepunere în practică a prevederilor legii. Astfel, deși sunt, teoretic, prevederi obligatorii, ele sunt practic aplicate doar atunci când autoritățile centrale și locale responsabile își doresc acest lucru. Din păcate, numărul celor ce pun în aplicare în mod corect prevederile legii este mult mai mic decât cel al celor ce nu o fac. Impactul acestor lacune legislative este descris de Centrul pentru Politici Educaționale, Consiliul Tineretului din România și Societatea Academică din România prin diagnoza făcută cu privire la gestionarea fondurilor destinate susținerii activităților de tineret la nivelul autorităților publice locale, diagnoză disponibilă la acest link - Disponibil pe site-ul CPEDU:
http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/wp-content/uploads/2015/10/DIAGNO...

Asigurarea unei administrări eficiente a patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel județean în folosul tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de tineret
Patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel județean a fost trecut în proprietatea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv Fundației pentru Tineret a Municipiului București prin Decretul-Lege nr. 150/1990, completat ulterior prin Legea nr. 146/2002 și OUG nr. 166/2002. Din păcate, prevederile legislative nu au asigurat sustenabilitatea caselor și cluburilor tineretului aflate în patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret și au condus la apariția, în unele județe, a unor probleme legate de buna administrare a acestuia, inclusiv prin apariția de litigii de natură fiscală care le-au îndepărtat de la scopul lor. Considerăm că este necesară adoptarea unui ansamblu de măsuri care să asigure o bună administrare a patrimoniului de către toate fundațiile județene pentru tineret, inclusiv măsuri legislative dublate de asigurarea bugetului necesar pentru acoperirea costurilor de administrare și plecând de la inițiativele deja existente în acest moment în Parlament. De asemenea, pentru județele în care nu există patrimoniu al fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel județean, ar trebui creat cadrul normativ pentru înființarea de centre pentru tineret, finanțate din fonduri publice și co-gestionate de autoritățile publice şi de organizațiile de și pentru tineret. 

Inițierea unui program de Capitală națională a tineretului prin intermediul căruia pe agenda publică se aduc în discuție probleme ale mediului de tineret provenite în special de la nivel local
Problematica de tineret nu este inclusă pe agenda publică a comunităților locale, în același timp focusul în ceea ce privește consultarea actorilor relevanți din sectorul de tineret este în București. Printr-un astfel de program se poate crea platforma necesară pentru un dialog structurat care pleacă de la nivelul comunităților locale până la nivelul aparatului central administrativ. 

Facem apel la dumneavoastră, domnule Prim-ministru, să inițiați de urgență consultări cu societatea civilă, mediul de afaceri, partidele politice și experții specializați în problematica tineretului, precum și în alte domenii, pentru completarea, detalierea și operaționalizarea punctelor cuprinse în programul dumneavoastră de guvernare. Considerăm acest proces crucial pentru succesul guvernării dumneavoastră.