Publicat: 16 August, 2013 - 17:21
Share

Pe data de 13 august, 18 experți și oameni de știință din Europa pornesc de la Regensburg, de la izvoarele Dunării, și vor călători timp de două luni, între 13 august-26 septembrie, pe apele fluviului. Aflată la cea de-a treia ediție, Expediţia comună de supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey- JDS 3) este cea mai mare expediţie din lume care se desfăşoară de-a lungul unui curs de apă. Ca și la celelalte două ediții (din anii 2001 și 2007), JDS3 își propune să strângă noi informații cu privire la parametrii de calitate ai Dunării care nu sunt acoperiți de monitorizarea desfășurată permanent de către toate țările riverane Dunării și, în același timp, are ca scop colectarea unor date ușor comparabile pentru tot cursul de apă.
Organizată o dată la șase ani de către Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), JDS 3 reunește experți și oameni de știință din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croația, Bulgaria și România. Din echipa internațională, fac parte și trei români, experți din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” (ANAR): Florentina Dumitrache (chimist din cadrul ANAR București), Claudia Nagy (biolog din cadrul Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa) și Mary Crăciun (chimist din cadrul Administrația Bazinală de Apă Jiu- Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți).
Astfel, , echipa internațională va călători din Germania până în România, pe o distanță de 2357 de km și va trece prin toate cele 10 țări pe care le străbate fluviul Dunărea: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina. În tot acest interval, experții vor efectua monitoring investigativ și activități de cercetare referitoare la starea ecologică și chimică a apei, sedimentelor, suspensiilor si biotei prin analiza indicatorilor biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate si pesti), fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienți, metale grele, micropoluanți organici etc.), hidromorfologici, microbiologici. O parte dintre indicatori se vor analiza la bordul vaselor si cea mai mare parte vor fi conservate, transportate și analizate în laboratoare desemnate din întreaga Europă.
Din 8 septembrie, navele expediției vor intra în România, iar, pe data de 26 septembrie, vor ajunge la final, în Delta Dunării. În paralel cu activitățile echipei internaționale, pe tronsonul românesc al Dunării, în aceeași perioadă, va participa o echipă de 20 experți din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” prin unitățile sale teritoriale (Administrații Bazinale de Apă și Sisteme de Gospodărire a Apelor). Echipa națională va recolta probe de apă, de sedimente și biologice, atât din fluviul Dunărea, cât şi din trei afluenţi principali ai acestuia, respectiv Argeş, Siret şi Prut, amonte de confluența cu Dunărea. Probele vor fi prelevate din următoarele secțiuni, după cum urmează: Baziaș, Koronin, Șimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeș, aval Argeș, Chiciu, aval Brăila, râul Siret și râul Prut, Isaccea, și pe brațele Dunării (Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe). Ulterior, probele vor fi analizate în Laboratoarele de calitatea apei de la: Turnu-Severin, Craiova, Constanța,Tulcea și Laboratorul Național Bucureşti.
Datele colectate pe parcursul JDS 3 vor constitui baza viitoare de analiză și monitorizare a calității fluviului Dunărea pentru următorii șase ani pentru toate țările riverane Dunării și din bazinul Dunării. De asemenea, ele vor fi utile pentru luarea unor măsuri importante în implementarea Strategiei Dunării și pot constitui un punct de plecare pentru proiecte viitoare.
Până în acest moment, pentru mediatizarea Expediției, Administrația Națională ”Apele Române” are ca parteneri media: Agenția de Presă Agerpres, Societatea Română de Radiodifuziune și siteul de știri The EpochTimes.com
Pe întregul parcurs al Expediției, vom reveni cu informații suplimentare, în funcție de analizele și descoperirile pe care le vor face speciaștii de la bordul navelor internaționale, precum și cei din echipajul național, pe tronsonul românesc al Dunării și pe cei trei afluenți principali: Argeș, Siret și Prut.
ȘTIAȚI CĂ.......

• 97,8 % din suprafața României este în bazinul hidrografic al Dunării;
• 30% din bazinul Dunării se află pe teritoriul României;
• Cea mai mare distanță străbătută de Dunăre este cea dintre localitățile Baziaș și Sulina, pe o distanță de 1.075 km.