Publicat: 26 Iulie, 2017 - 14:16
Share

Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a solicitat, în aceasta dimineață, o întrevedere cu reprezentanții instructorilor auto autorizați, care protestează în fața Guvernului, în încercarea de a detensiona situația actuală. Alături de Gabriel Petrea, Ministrul consultării publice și dialogului social, Răzvan Cuc  le-a transmis reprezentanților protestatarilor că este vorba de un Ordin elaborat in 2013, care a parcurs toate procedurile legale de transparență decizională și care a fost contestat în instanță în 280 de procese formulate de instructori, procesele fiind pierdute.

Ministrul Transporturilor a precizat delegației protestatarilor: „Regret ca sunteți în aceasta situație, dar aceasta este legislația pe care trebuie să o respectăm cu toții, indiferent de categoria profesională. Vă propun să înființăm un Grup de lucru cu experți din cadrul ministerului care alături de instructori și reprezentanți ai școlilor de șoferi să discute, la începutul lunii august (în săptămâna 7 – 11 august), cu toate documentele pe masă, situația dumneavoastră și a tuturor școlilor auto autorizate. Mi-aș dori să putem dialoga, dar fără tensiune și orgolii inutile. Vreau concurență loială, transparentă  și vreau aplicarea legii”.

Gabriel Petrea le-a declarat celor prezenți: „Eu sunt aici sa mediez acest conflict și sunt sigur ca exista o soluție care sa clarifice aceste nemulțumiri.  important e să avem deschiderea necesară. Haideți să facem fundamentări pe acte, nu pe vorbe. Ne vom revedea în august, când sper sa deblocăm situația”.

Ministrul Transporturilor a solicitat înființarea Grupului de lucru din care să facă parte experți din cadrul MT, ARR, scoli de șoferi și reprezentanții instructorilor auto autorizați.

Instructorii auto autorizați protestează față de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 731 din 2017 și cer abrogarea acestei decizii pe motiv că actul normativ îi obligă pe cei care lucrează ca PFA să îndeplinească condițiile de funcționare ca școală de șoferi, și implicit să-și asume pregătirea unitară a viitorilor conducători auto, de la 1 septembrie a.c., însă ordinul mai sus menționat nu face altceva decât să repună în vigoare OMT 733/2013, care a fost suspendat până la soluționarea definitivă a tuturor acțiunilor prin care s-a solicitat anularea acestuia.

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi condiţiile şi obligaţiile privind pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 62 alin. (2) şi (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

Acest act normativ a intrat în vigoare la data publicării, respectiv 13.05.2013, cu posibilitatea ca unele dintre prevederile acestuia, ce au vizat în special activitatea instructorilor auto autorizaţi să intre în vigoare în 6 luni de la această dată.

Actul normativ a parcurs întreaga procedură de consultare publică stabilită de lege, fiind dezbătut în cadrul plenului Comisiei de Dialog Social sau subcomisiei de specialitate transport rutier premergătoare cu toți reprezentanții sindicatelor/patronatelor reprezentative din domeniu, pentru îndeplinirea obligațiilor de transparență decizională şi de consultare a partenerilor sociali, după cum urmează: 

- Anterior procesului de consultare publică, au avut loc mai multe întâlniri în cadrul unor grupuri de lucru având ca tematică promovarea acestei reglementări, la care au participat atât reprezentanți ai școlilor de conducători auto cât și ai instructorilor auto, precum şi reprezentanți ai unor instituții publice (M.A.I..-.D.R.P.C.I.V., Consiliul Concurenței, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice). 

- În cadrul procesului parcurgerii procedurii de transparență decizională, proiectul respectiv a fost publicat pe site-ul MT şi ulterior  supus analizei şi dezbaterii în cadrul subcomisiei de specialitate transport rutier şi dezbătut în cadrul plenului Comisiei de Dialog Social, la care au participat pe lângă structurile de specialitate din cadrul  Ministerului Transporturilor și reprezentanți ai societății civile (inclusiv, ai şcolilor de conducere auto şi ai instructorilor auto).

Principiile care au stat la baza întocmirii acestuia şi implicit la creşterea gradului de siguranţă rutieră prin schimbarea sintagmei mult utilizate de „şcoli de luat permis” în „şcoli de şoferi” fiind: 

•        asumarea integrală a pregătirii unui cursant de către o unitatea autorizată, în sensul în care atât pregătirea teoretică cât şi pregătirea practică se desfăşoară în cadrul aceleiaşi unităţi autorizate şi anume în cadrul şcolii de conducători auto;

•        necesitatea creării unui spaţiu de liberă şi corectă concurenţă între furnizorii de servicii de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere;

•        ridicarea gradului de conștientizare a pregătirii efectuate de către școlile de conducători auto prin impunerea unui procent minim de promovabilitate anual;

•        se asigură trasabilitatea pregătirii și promovării unui cursant la examenul aferent obţinerii permisului de conducere;

•        îngrădirea posibilităţii de evaziune fiscală, prin limitarea precisă a numărului de ore de pregătire practică/lună în care un instructor auto poate efectua pregătirea practică.

Mai mulți instructori auto din domeniu au investit instanţele de judecată din țară, solicitând acestora ca prin hotărârile pronunțate să dispună suspendarea executării O.M.T. nr.733/2013 până la soluţionarea acţiunii în anularea ordinului.

După ce a fost supus controlului judecătoresc într-un număr de 285 de procese ce au avut ca temă suspendarea/anularea parțială sau în integralitatea lui, O.M.T. nr.733/2013 este aplicabil, de la data de 21.06.2017, de către instituțiile/autoritățile publice din subordinea Ministerului Transporturilor, respectiv de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”.

Acest act normativ a fost repus în circuitul civil definitiv și irevocabil, cu consecința producerii de efecte juridice, prin decizia nr.2040/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se respinge ca nefondată acțiunea având ca obiect anularea O.M.T. nr.733/2013.

Ministerul Transporturilor a venit în sprijinul instructorilor auto autorizați și a școlilor de conducători auto, prin emiterea O.M.T. 731/6.07.2017, ca efectul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în dosarele având ca obiect anularea acestui ordin, prin repunerea în circuitul civil al OMT 733/2017, să acorde un termen rezonabil, respectiv pentru:

•        Instructorii auto autorizaţi conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.1019/2009 (…) se vor autoriza în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme începând cu 1 septembrie 2017;

•        Condiţiile privind îndeplinirea procentului minim de promovabilitate şi a menţinerii condiţiilor anuale de autorizare, (…) intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2017;

•        Instructorii auto autorizaţi conform Ordinului ministrului transporturilor nr.75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere (…)se vor autoriza în condiţiile respectării normelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 începând cu 1 septembrie 2017.