Publicat: 6 Februarie, 2013 - 18:29
Share
România ar urma să fie împărţită în opt regiuni

Potrivit unor surse politice, România ar urma sa fie împartita în opt regiuni: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Sud-Est. Proiectul Legii privind regiunile va fi discutat în cadrul USL şi apoi depus la Parlament, pentru a fi adoptat.

Iata cum arata acest proiect:

a) Regiunea Bucureşti-Ilfov: municipiul Bucureşti şi judetul Ilfov, cu reşedinţa în municipiul Bucureşti;

b) Regiunea Centru: judeţele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, cu reşedinta în municipiul Alba Iulia ;

c) Regiunea Nord Est: judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui, cu resedinţa în municipiul Piatra Neamţ ;

d) Regiunea Nord Vest: judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Salaj, cu reşedinta în municipiul Cluj-Napoca ;

e) Regiunea Vest: judeţele Arad, Caras-Severin, Hunedoara şi Timiş, cu reşedinţa în municipiul Timişoara;

f) Regiunea Sud Vest: judeţele Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti şi Gorj, cu reşedinta in municipiul Craiova;

g) Regiunea Sud: judetele Argeş, Calarasi, Damboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, cu reşedinta în municipiul Calaraşi ;

h) Regiunea Sud Est: judetele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea, cu reşedinta în municipiul Brăila.

Aşadar, marile surprize ar veni în Regiunea Nord Est, unde Piatra Neamţ ia locul pe care toata lumea se aştepta să îl ocupe Iaşiul şi în regiunea de Sud Est, unde Constanţa lui Radu Mazăre este înlocuită cu Brăila.

Potrivit proiectului, regiunile vor avea competenţe exclusive sau partajate cu cele ale statului, un buget multianual şi un preşedinte, în fruntea unui consiliu regional.

Proiectul prevede că autorităţile administraţiei publice centrale şi regionale exercită competenţe exclusive ale statului, competenţe partajate (stat-regiune), în cazul în care ambele niveluri pot legifera, dar legile naţionale prevalează în caz de conflict, precum şi competenţele exclusive ale autorităţilor administraţiei publice regionale.

Competenţele exclusive ale statului vizează Constituţia; apărarea; cetăţenia, imigraţia, emigraţia şi extrădarea; finanţele şi sistemul monetar; frontierele şi unităţile vamale; siguranţa naţională. Competenţele partajate (stat – regiune) vizează relaţiile internaţionale - în special cu UE, comerţul exterior, educaţia primară şi secundară, reţele de transport - rutier, căi ferate, naval şi maritim, aerian, împreună cu infrastructurile aferente (porturile şi aeroporturile pentru uz civil); protecţia şi securitatea forţei de muncă , prevenirea dezastrelor.

Consiliului regional "se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă".

Preşedintele Consiliului Reginoal reprezintă regiunea în raporturile cu terţii, convoacă şi conduce şedinţele consiliului regional şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora, exercită funcţia de ordonator principal de credite, coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii, răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice regionale, asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului regional, precum şi a altor acte normative.

De asemnea, fiecare regiune îşi stabileşte un buget multianual, iar în proiect se arată că pe lângă fiecare consiliu regional se înfiinţează, organizează şi funcţionează un Consiliu Consultativ Economic şi Social, organism cu rol consultativ.
În fiecare regiune funcţionează câte o agenţie pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale.