Publicat: 19 Octombrie, 2016 - 12:46
Share

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) recomandă celor care doresc să expedieze un colet pe teritoriul României sau în străinătate să se informeze cu privire la caracteristicile specifice fiecărui tip de serviciu de curierat, mai ales atunci când este vorba despre coletele care trebuie livrate în anumite intervale de timp și în anumite condiții de siguranță sau coletele care conțin bunuri de valoare.     
Servicii utile pentru coletele cu un conținut valoros
Pentru situațiile în care expeditorii doresc să aibă dovada predării coletului sau să beneficieze de o asigurare a bunului transportat, este indicat să opteze pentru unul dintre următoarele servicii:
•    serviciul Confirmare de primire – furnizorul transmite automat expeditorilor dovada predării coletului, respectiv confirmarea scrisă a destinatarului;
•    serviciul Trimitere recomandată – furnizorul asigură o garanţie forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a coletului și transmite expeditorilor, la cerere, dovada livrării coletului către destinatar;
•    serviciul Trimitere cu valoare declarată – furnizorul despăgubește expeditorul cu maxim valoarea declarată a coletului, în cazul pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării acestuia și transmite expeditorilor, la cerere, dovada livrării coletului către destinatar.
Servicii utile pentru livrarea rapidă a coletelor
Pentru situațiile în care utilizatorii au nevoie ca livrarea coletului să se realizeze într-un timp scurt, garantat, este indicat să apeleze la următoarele servicii:
•    serviciul Express – furnizorii asigură livrarea coletelor în maxim 12 ore în aceeași localitate, maxim 24 de ore între orașele reședință de județ și intrajudețean, respectiv maxim 36 de ore între oricare alte două localități din România angajându-și totodată răspunderea pentru predarea cu întârziere a coletelor către destinatari; 
•    serviciul Livrare specială – expeditorul are posibilitatea să stabilească detaliile livrării coletului, precum data şi ora predării, sau ordinea de predare – în cazul mai multor destinatari. 
Aceste servicii sunt furnizate, în general, la un cost mai mare decât cel al unei trimiteri obișnuite. 

Alegerea furnizorului
În momentul în care utilizatorii vor să aleagă un furnizor de servicii de curierat, este bine să țină cont de următoarele aspecte: 
    condiţiile de calitate asumate pentru livrarea coletelor (în special timpii de livrare);
    tarifele percepute; 
    condiţiile de acceptare a coletelor în rețeaua poștală. 
Utilizatorii se pot informa asupra acestor aspecte consultând Condițiile generale de furnizare a serviciilor poștale, respectiv oferta comercială, disponibile pe paginile de internet ale furnizorilor sau la punctele de lucru ale acestora. Utilizatorii pot afla din paginile de internet ale furnizorilor și aria de acoperire a rețelelor poștale, de exemplu localitățile pentru care nu se solicită plata unor sume suplimentare per kilometru. 
Pentru a afla care furnizori prestează un anumit tip de serviciu, precum livrarea de colete, cei interesați pot accesa pe pagina de internet a ANCOM Lista furnizorilor de servicii poștale autorizați, din care, utilizând opțiunea de „Filtrare avansată” și bifând tipul de serviciu dorit, vor obține lista tuturor furnizorilor care sunt autorizați să presteze serviciul căutat.