Publicat: 11 Aprilie, 2016 - 15:33

În situaţia în care obligaţiile fiscale ale persoanelor nu sunt achitate de bunăvoie, organele fiscale pot apela la acţiuni de executare silită a veniturilor şi a bunurilor acestora.

Cum poate fi contestată executarea silită a datoriilor fiscaleinteresate prin executare au la dispoziţie, în baza Codului de procedură fiscală, varianta contestării executării silite. Totuşi, contestaţia la executare este un mijloc procedural de ultimă instanţă prin care contribuabilul se poate apăra împotriva organelor fiscale şi care poate fi folosit doar în cazul în care contestarea titlului executoriu nu se poate face pe altă cale procedurală.

"Astfel, este recomandat ca demersurile contribuabilului să fie realizate mai devreme, de regulă începând cu emiterea titlului de creanţă împotriva sa. Aceasta întrucât, de cele mai multe ori, pe calea contestaţiei la executarea nu mai pot fi criticate decât aspecte formale legate de executarea silită, iar nu fondul creanţei fiscale în sine", au explicat pentru avocatnet.ro specialiştii de la Niculeasa Law Office.

Prin urmare, există posibilitatea ca o contestaţie la executare să nu rezolve cu adevărat problemele contribuabilului, ci doar să le amâne.

În altă ordine de idei, potrivit Codului de procedură fiscală, contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.

Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă, iar persoanele interesate de a contesta executarea silită pot fi, printre alţii: însuși debitorul, coproprietarul bunului executat silit sau poprietarul bunului supus executării (dacă nu este chiar debitorul).

Potrivit prevederilor din actul normativ citat, contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data când:

contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;

contestatorul a luat cunoştinţă de refuzul organului de executare silită de a îndeplini un act de executare;

cel interesat a luat cunoştinţă de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.