26 mai 2022

Cum să devii poliţist de frontieră

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursul de admitere organizat la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ postliceal, pentru sesiunea de admitere septembrie-octombrie 2021.

Astfel, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 225 locuri la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea (200 locuri Politie de Frontieră, 15 locuri Inspectoratul General pentru Imigrări, 10 locuri Direcţia Generală de Paşapoarte).

Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:

1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel:

– de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi, Giurgiu, Timişoara, Oradea şi Sighetu Marmaţiei, respectiv din cadrul Gărzii de Coastă precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judeţene subordonate acestora cu sarcini de recrutare, dar şi de către Baza de Reparaţii Nave Brăila;

– de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (Geniului nr. 42C, sector 6), pentru candidaţii din municipiul Bucureşti şi jud. Ilfov;

– candidaţii care nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat sunt recrutaţi de structurile de resurse umane din unităţile cu sarcini de recrutare din Inspectoratelor de Poliţie Judeţene unde aceştia locuiesc, potrivit domiciliului/reşedinţei înscrise în cartea de identitate.

ATENŢIE!
Cererea-tip de înscriere, se descarcă de pe site-ul oficial al unităţii de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unităţii de recrutare, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Candidaţii care au domiciliul / reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate în municipiul Bucureşti şi jud. Ilfov vor transmite cererile de înscriere la adresa de e-mail d3.s2.igpf@mai.gov.ro.

Depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se va face de către candidaţi la unităţile de recrutare până la data de 22 septembrie 2021 (candidaţii care au domiciliul / reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate în municipiul Bucureşti şi jud. Ilfov se vor prezenta la sediul inspectoratului general, în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6).

2. Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., după expirarea perioadei de înscriere, detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române www.politiadefrontiera.ro secţiunea Despre noi / instituţii de învăţământ, respectiv pe site-urile de internet ale structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române. Aceste testări vor fi organizate de unităţile de recrutare până la data de 20.09.2021.

3. Susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice are loc în perioada 29 septembrie – 05 octombrie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, indiferent de unitatea de învăţământ subordonată MAI, pentru care candidatul a optat, potrivit arondării, astfel:

– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidaţii din Municipiul Bucureşti şi judeţele: Argeş, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidaţii din judeţele: Braşov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea;

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – pentru candidaţii din judeţele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu;

– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidaţii din judeţele: Arad, Bihor, Caraş-Severin, Satu Mare, Timiş;

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – pentru candidaţii din judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea;

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – pentru candidaţii din judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;

4. Susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor de către candidaţii care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice, va avea loc în data de 9 octombrie 2021, la unităţile de selecţie, iar subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI.

După corectare testelor, sunt transmise unităţilor de recrutare listele cu candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor, pentru a susţine examinarea medicală, care va avea loc în perioada 11-31 octombrie 2021.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităţilor de învăţământ, până la data de 03 noiembrie 2021.

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro secţiunea Despre noi/Instituţii de învăţământ şi pe cel al Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliţie de Frontieră – http://www.avramiancu.ro/.

De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane, Bd. Geniului nr.42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19320, 19.344 (candidaţii cu domiciliul in Bucureşti şi judeţul Ilfov).

INFORMATII DE BACKGROUND

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

– Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– Să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.

Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea evaluării medicale.

– Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

Dovada îndeplinirii acestei condiţii se face cu diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2021.

– Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

– Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

– Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Precum şi următoarele criterii specifice:
– Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Verificarea îndeplinirii criteriilor menţionate se realizează cu ocazia examinării medicale.

– Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.