Publicat: 30 Noiembrie, 2015 - 12:47
Share

În cadrul cursurilor de formare profesională/evaluare a competențelor/ucenicie organizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în primele zece luni ale anului 2015, au fost cuprinse 36.923 persoane, dintre care 34.441 au statut de șomer.

La data de 31.10.2015, potrivit datelor centralizate la nivel național, ponderea femeilor în totalul participanților la cursuri este de 58,27 % (21.516 cursanți femei).

În urma analizei participării celor 34.441 persoane din rândul șomerilor la programele de formare profesională din perioada de referință, s-a constatat că persoanele cu studii medii sunt cele mai interesate să beneficieze de cursuri de formare (51,18%), urmate de cele cu studii primare (34.92%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (13.90%). Această situa?ie se explică prin faptul că ANOFM organizează programe de formare pentru calificări de nivel 1, 2 sau 3 (la care pot participa persoane cu studii primare și/sau medii).

Distribuția pe categorii de vârstă a șomerilor cuprinși în programe de formare profesională este relativ echilibrată: 31,61% sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 21,16% persoane cu vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, 23,78% sunt persoane între 35-45 de ani, iar peste 45 de ani procentul este de 23,45%.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă acordă o atenție deosebită persoanelor aparținând unor grupuri dezavantajate pe piața muncii. Prin urmare, au fost cuprinse în programe de formare profesională 4.034 șomeri de lungă durată; 14.519 șomeri din mediul rural; 54 persoane șomere cu dizabilită?i; 1.027 persoane șomere de etnie romă; 22 șomeri postinstituționalizati; 385 persoane aflate în detenție.

Multe dintre programele de formare profesională începute în anul 2014 continuă și se vor încheia până la sfârșitul anului 2015. Precizăm că, în urma monitorizării persoanelor care s-au încadrat în muncă într-o perioadă de cel mult 12 luni de la absolvirea cursului, până la 31 octombrie 2015, 14.534 persoane au fost angajate.

Informații suplimentare privind stadiul realizării Planului na?ional de formare profesională, la data de 30 septembrie 2015, sunt disponibile aici http://www.anofm.ro/formare-profesionala

Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație