Publicat: 6 Aprilie, 2014 - 14:46
Share

În cadrul proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră”, POSDRU/122/6.2/G/124026, derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, persoanele de etnie romă sunt invitate să se înscrie la cursuri de formare profesională pentru meseriile: mercantizor, confecţioner asamblor articole textile, lucrător în comerţ, legător manual, peisagist floricultor.

Cursurile sunt gratuite, toţi participanţii primind un suport financiar în valoare de 500 lei lunar pe durata frecventării lor.
Proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Proiectul are ca obiectiv general stimularea integrării pe piaţa muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile şi se derulează în Bucureşti, Sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.
Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite sunt rugate să contacteze Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.