Publicat: 2 Martie, 2012 - 16:30
Share

Asociația Patronatul Medicinei Integrative împreună cu Institutul Postliceal Phoenix organizează cursuri gratuite de inițiere în ocupația “Art director”.
 
  Acest program de formare se derulează în cadrul proiectului –“Reţea regională pentru Promovarea şi Aplicarea Conceptelor Economiei Sociale în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!
 
   Cursurile de formare profesională se adresează unui număr de 80 de persoane cu dizabilitați perceptiv auditive, perceptiv vizuale, perceptiv motorii și alte tipuri de dizabilități din regiunea Bucureşti-Ilfov şi va avea loc în perioada mai – decembrie 2012.
 
   În urma cursurilor de formare profesională, participanţii vor putea obţine în mod gratuit o calificare în domeniul creaţiei publicitare;
 
   Certificatele obținute sunt autorizate de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) și recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și au valoare de certificat de absolvire curs de inițiere.
 
   Condiţii de participare:
absolvent/ă de liceu, cu sau fără bacalaureat
domiciliul stabil sau flotant în regiunea Bucureşti -Ilfov
 
   Modalitatea de înscriere
   Candidații vor depune un dosar care să conţină următoarele documente:
Cerere de înscriere (se va completa la secretariatul Centrului sau on-line pe www.paces.ro);
Certificat de handicap;
Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină;
Copie după cel mai recent act de studiu;
Copie după actul de identitate;
Copie după certificatul de naștere;
Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
Adeverința de la medicul curant cu mențiunea: “Apt pentru a participa la cursuri de formare profesională”.
 
   Modalitatea de depunere a dosarelor:
Direct: la sediul Asociației Patronatului Medicinei Integrative – PMI, Regiunea București-Ilfov, București.
Prin poștă: la adresa de contact, cu confirmare de primire.
Prin e-mail: fiecare pagină semnată,  scanată și toate documentele arhivate într-un singur fișier pe adresa [email protected], în subiectul email-ului: pentru înscriere cursuri PACES–Nume și prenume.
 
 
   Contact
(de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00)