Publicat: 3 Februarie, 2017 - 16:01
Share
Romsilva, suspectată că a mascat tăierile ilegale prin aprobări de derogare

.Raportul publicat recent de Curtea de Conturi se referă și la problemele deosebite create de slaba gospodărire a fondului forestier.

 „Cauzele principale ale tăierilor ilegale, masive de arbori, până la finele anului 2004, pot fi considerate: - fragmentarea excesivă a proprietăţii forestiere; - reglementarea cu întârziere a regimului silvic şi a administrării pădurii; - inexistenţa regimului sancţionatoriu al delictelor silvice în primul deceniu de la începerea retrocedării terenurilor forestiere; - Crearea cu mare întârziere (abia în anul 2005) a unor structuri teritoriale de control în subordinea autorităţii centrale care răspunde de silvicultură. O încercare de evaluare a fenomenului tăierilor ilegale de masă lemnoasă până în anul 2005, poate pleca de la suprafeţele goale care au putut fi depistate de organele de control silvic ale autorităţii centrale care răspunde de silvicultură dar şi aici cifrele variază, între 22 şi 35 mii ha. La aceste suprafeţe se adaugă încă circa 97 mii ha care au fost brăcuite, adică s-a îndepărtat cam 70% din arbori. Luând în calcul un volum mediu de cca. 220 mc lemn la hectar, rezultă că volumul de lemn tăiat ilegal ar fi de 22,6 mil. mc masă lemnoasă. Fenomenul tăierilor ilegale de masă lemnoasă nu s-a oprit nici după anul 2005, autoritatea centrală care răspundea de silvicultură neavând mijloacele legale necesare pentru a interveni eficace. Prin controalele efectuate, organele de control silvic au constatat în perioada 2010 – 2013, tăieri/sustrageri ilegale de masă lemnoasă în volum de 1.676.779 mc, din care 925.372 mc s-au constatat în anul 2013. Întrucât estimarea volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal se rezumă la constatările organelor de control silvic, care nu au capacitatea de a superviza întreg fondul forestier, volumul de lemn tăiat ilegal ce apare în cifrele oficiale nu reflectă nici pe departe amploarea fenomenului. O metodă de mascare a tăierilor ilegale este cea a recoltării prin produse accidentale I. Arboretele sunt declarate ca fiind afectate de factori biotici şi abiotici dăunători, fără a se întocmi documentaţiile aferente sau fără a le supune aprobărilor de derogare. Astfel, în anii 2012 şi 2013 s-a recoltat un volum de 2786 mii mc respectiv 3648 mii mc accidentale I, din care doar pentru 211 mii mc, respectiv 4,2% din volumul total, au existat aprobări de derogare de la prevederile 11 amenajamentelor silvice. Suspiciunea că în spatele recoltării de produse accidentale I s-ar putea afla şi tăieri ilegale de masă lemnoasă este întărită şi de repartizarea semnificativ diferită a produselor accidentale I în funcţie de forma de proprietate asupra pădurilor. Astfel, se constată că factorii biotici şi abiotici ar afecta într-o proporţie mult mai mare pădurile persoanelor fizice şi cele ale unităţilor administrativ – teritoriale”.