Publicat: 7 Iunie, 2018 - 12:46
Share

Intervenția ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre DAEA, din cadrul reuniunii Consiliului de miniștri Agricultură și Pescuit, care a avut loc în data de 5 iunie 2018, la Sofia, în Bulgaria, la Palatul Național al Culturii
dimensiunea fontului   Imprimare
Dragă Rumen,

Dragă Phil,

Dragi colegi,

Încep prin a-i felicita pe cei doi noi colegi din Danemarca și Lituania, cărora le urez succes.

Temă importantă pentru un moment important. Lansarea Cadrului Financiar Multianual ne îndeamnă la găsirea de soluții pentru tinerii fermieri, pentru înlocuirea generațiilor într-un cadru dat care, până acum, nu ne conferă elasticitatea necesară pentru a defini noi soluții și nici pentru a găsi căi de rezolvare.

România se confruntă cu cel mai mare și mai profund exod al forței de muncă în rândul tinerilor care se îndepărtează de țară. Analizând această stare de fapt, ne punem evident întrebarea ce perspective avem în interpretarea noului plafon de finanțare a PAC post 2020. Răspunsul este că nivelul de finanțare nu satisface nici speranțele tinerilor fermieri și nici nevoia de a găsi soluții pentru marile probleme pe care le ridică fermierilor schimbările climatice și atacul de boli și dăunători, care afectează producția, calitatea acesteia și rezultatul economic al acestora.

Nu poți să faci mai mult cu bani mai puțini, iar în condițiile previzionate, nici atât.

Să fim inteligenți și hotărâți, să prevenim nașterea generațiilor de fermieri tineri din falimente agricole, ne va costa mai mult și va fi mai greu de gestionat. 

Tinerii fermieri sunt atrași de rezultatele obținute în agricultură și dorința de a realiza o activitate într-un domeniu esențial existenței umane – securitatea alimentară. Dorința de alegere, de stimulare a fermierilor, de realizare a unei producții economice și a unei calități confortabile poate fi asigurată în bună parte prin susținere financiară.

Performanța capătă alte valențe și interpretări. Din nefericire, acum nu întrezărim un rezultat stimulativ. Mă folosesc de acest moment pentru a reitera poziția țării mele care consideră că nivelul de alocare financiară este insuficient, plafonarea este profund dăunătoare pentru fermierii români, iar perspectiva tinerelor generații de fermieri de aici se alimentează.

În spirit de solidaritate cu politicile UE, în actualul Cadru Financiar Multianual și al celui de perspectivă, România va căuta, propune și aplica soluții care să armonizeze interesele noastre cu dorința reușitei și nu a eșecului.

Evident, astăzi avem această întâlnire. Vor urma și alte discuții între experții noștri. Noi, ca decidenți ai domeniului, în limita prevederilor Tratatului de funcționare a UE, suntem chemați să rezolvăm marile probleme în interesul tuturor și în folosul fiecăruia.

Din nefericire, reducerea financiară PAC după 2020 nu susține și nici nu stimulează aceste preocupări. De aceea, noi considerăm că actuala alocare din Cadrul Financiar Multianual nu răspunde proiectelor noastre și obiectivelor pe care ni le-am propus. Scăderea plafonului pentru cei doi piloni coroborată cu modul de acordare a subvențiilor creează îngrijorare pentru fermierii români. Plafonarea nu este sustenabilă pentru România. Aceasta va afecta profund performanța la nivelul fermelor care asigură fondul de marfă necesar alimentării pieței. Am folosit și vom folosi mecanisme și instrumente de stimulare, cele folosite până acum dând unele rezultate, dar acestea sunt departe de dimensiunea necesară. Saltul tinerilor fermieri în România a fost timid - de la 5,5% în 2015-2016 la 13% în 2017, din totalul acestora – ceea ce indică direcția de acțiune care a fost susținută atât de politicile europene, cât și de cele naționale integrate metodic în practicile europene. 

În spiritul bunei colaborări, a interesului manifestat pentru politicile agricole în general și pentru cele stimulative în vederea schimbării generațiilor de fermieri, îmi îngădui să închei, sperând în ajustarea propunerii financiare și a principalelor căi de implementare, în așa fel încât toți, deopotrivă, să înțelegem binele și să savurăm împreună succesul. 

Îl felicit pe Rumen pentru activitatea lui în perioada președinției bulgare.

Îl felicit pe Phil pentru tot și sunt convins că pe parcursul întâlnirilor următoare vom modela soluțiile și vom securiza reușitele. 

Să ne dorim succes, eu sper și cred în el!

 

Tag-uri Nume: