Publicat: 9 Iulie, 2012 - 13:26
Share
Antonescu n-a gasit pe altul sa-l lase in locul sau

Conform unor surse, ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu, este preşedintele interimar al Partidului Naţional Liberal (PNL). Și asta pentru că președintele PNL Crin Antonescu va prelua funcţia de preşedinte al României, după suspendarea de către Parlament a lui Traian Băsescu.

Daniel CHIŢOIU
Curriculum Vitae
Date biografice

Data naşterii: 11.07.1967
Locul naşterii: Păuşeşti- Vâlcea
Starea civilă: căsătorit, un copil

Studii şi specializări

Perioada: noiembrie 2004
Doctor în economie
Susţinerea publică a tezei de doctorat - specializarea Relaţii financiar-valutare cu tema „Stimularea investiţiilor prin facilităţi financiare vamale şi valutare”
A.S.E Bucureşti
Perioada: 1998-2004
Doctorand
A.S.E. Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Perioada: 1986-1990
Licenţiat în economie
Economist, diplomă de licenţă
A.S.E. Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate
Perioada: 1992
Stagiu de specializare privind TVA
Perioada: decembrie 2000
Absolvirea cursurilor „Standarde internaţionale de contabilitate” şi „Standarde internaţionale de audit” Institute of Charted Accountants of Scotland
Perioada: martie 2003
Certificat de absolvire a cursurilor de perfecţionare „Utilizare avansată Windows, Word, Excel, Power Point şi Internet” la Centrul de Pregătire în Informatică S.A.
Perioada: decembrie 2004
Acces Camera Auditorilor Financiari din România
Perioada: octombrie 2006
Consultant fiscal
Perioada: 2007
Curs de nivel înalt „Securitate şi bună guvernare” - Colegiul Naţional de Apărare
Perioada: martie 2008
Curs de nivel înalt „statalitate şi gândire de stat” - Georgetown University - Washington DC

Activitate profesională

Perioada: 04.04.2004 - 22.12.2008
Preşedinte (cu rang de secretar de stat) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Perioada: 23.01.2007 - 04.04.2007
Preşedinte interimar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Perioada: 03.02.2005 - 04.04.2007
Vicepreşedinte (cu rang de subsecretar de stat) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală coordonator al departamentului de administrare al veniturilor statului
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Perioada: 15.03.2001 - 02.03.2005
Controlor Financiar, Curtea de Conturi a României
Verificarea şi evaluarea activităţii de control financiar-fiscal şi vamal la Ministerul Finanţelor Publice (Direcţia Generală de Control, Garda Financiară, Autoritatea Naţională Vamală)
Control financiar şi auditul performanţei privind modul de formare, administrare şi întrebuinţare a fondurilor statului la Ministerul Finanţelor Publice (datorie publică internă, datorie publică externă, contul general de execuţie a bugetului de stat, contul de execuţie al Trezoreriei Statului, creanţele externe etc.)
Curtea de Conturi a României
Perioada: 03.08.1998 - 14.03.2001
Director General Adjunct - Direcţia Generală a Finanţelor Publice si Controlul Financiar de Stat Bucureşti
coordonarea activităţii de control fiscal şi a Gărzii Financiare, în municipiul Bucureşti
coordonarea activităţii de administrare şi colectare a veniturilor bugetului statului
coordonarea activităţii de Trezorerie
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Perioada: 14.01.1994 - 03.08.1998
Controlor Financiar - Curtea de Conturi a României - Direcţia de Control Financiar Bucureşti
verificarea modului de formare, administrare şi întrebuinţare a fondurilor statului la unităţile administrativ-teritoriale de subordonare republicană din municipiul Bucureşti
control fiscal la agenţii economici din municipiul Bucureşti
control financiar la agenţi economicii cu capital de stat din municipiul Bucureşti
Curtea de Conturi a României
Perioada: 15.10.1990 - 14.01.1994
Inspector de Specialitate, Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat Bucureşti, Ministerul Finanţelor
control fiscal la agenţii economici din municipiul Bucureşti
control financiar la agenţii economici cu capital de stat din municipiul Bucureşti (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale, bănci)

Funcţii, activităţi într-un partid politic

2006 - Prezent Cenzor PNL Bucureşti
2007 - Prezent Coordonator din partea BPN al Filialei PNL Giurgiu

Funcţii, activităţi în alte organizaţii naţionale

Perioada: 20.04.2006 - 03.05.2007
Vicepreşedinte al Comitetului Provizoriu al Camerei Consultanţilor Fiscali
Perioada: 03.05.2007 - prezent
Am fost ales Preşedinte al Camerei Consultantilor Fiscali; al Consiliului Superior şi al Biroului Permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali pe o Perioada: de 5 ani

Activitate publicistică, ştiinţifică, în foruri academice

Publicare articole pe teme de fiscalitate în diverse publicaţii şi reviste de specialitate

Alte activităţi

Am fost numit prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 309/21.03.2005 in funcţia de RESPONSABIL DE PROGRAM (proiect) - in terminologia PHARE Senior Programme Officer (SPO) pentru următoarele programe/proiecte ale Ministerului Finanţelor Publice, finanţate din bugetele PHARE 2002, 2003 si 2004:
- RO 2002/000-586.03.04.08 - Crearea cadrului metodologic si procedural in vederea diminuării arieratelor si a altor modalităţi de stingere a creanţelor bugetare
- RO 2002/000-586.03.04.11 - Creşterea nivelului de colectare a impozitelor prin îmbunătăţirea conformării voluntare a contribuabililor şi prin dezvoltarea capacităţii Ministerului Finanţelor Publice de a furniza informaţii, campania de educare şi mijloace moderne folosite pentru asistenţa contribuabililor
- RO 2002/000-586.03.04.12 - Întărirea şi dezvoltarea capacităţii de administrare şi colectare a veniturilor
- RO 2004/016-772.03.01. XX - Finalizarea armonizării legislaţiei fiscale şi consolidarea administraţiei fiscale