Publicat: 29 Octombrie, 2014 - 09:51
Share

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat la data de 30 septembrie s-a încheiat cu un excedent de 0,06% din PIB. Rezultatul înregistrat indică o situaţie favorabilă din perspectiva încadrării în ţinta de deficit pe ansamblul anului 2014, de 2,2% din PIB, fiind influenţat de încasarea veniturilor din certificatele pentru emisii de gaze cu efect de seră emise de Ministerul Economiei, în sumă de 452 mili­oane lei, precum şi tranşa a doua din impozitul pe construcţii în sumă de 693,7 milioane lei. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 155,4 miliarde lei, reprezentând  23,5% din PIB, au fost cu 5,5% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: contribuţiile de asigurări sociale (+2.670 mil. lei), accize (+1.768 mil. lei), impozite şi taxe pe proprietate (+1.717 mil. lei), impozitul pe profit (+1.062 mil. lei), TVA (+290 mil. lei).

“Veniturile din taxe pe utilizarea bunurilor s-au redus cu 44%. Menţionăm că în anul precedent s-au încasat taxe de licenţă  pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în sumă de +2,0 miliarde lei. La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la impozite şi taxe pe proprietate cu 4,7%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 3,3% şi venituri nefiscale cu 1,3%. Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate înre­gistrează în continuare un nivel relativ scăzut, reprezentând 0,8% din PIB, dar sunt cu 9,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.
 

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 155,0 miliarde lei, s-au redus atât în termeni nominali, cu 0,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, cât şi în termeni reali, acestea fiind inferioare cu 1,3 puncte procentuale ca pondere în PIB. Cheltuielile de personal au crescut cu 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ca urmare a creşterii salariului minim brut la 850 lei de la 1 ianuarie 2014 şi la 900 lei de la 1 iulie 2014, precum şi a plăţii drepturilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Faţă de anul precedent, s-a înregistrat reducerea cheltuielilor cu dobânzi cu 0,9% datorită scăderii randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 1,5%.
 

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 16,5 miliarde lei, respectiv de 2,5% din PIB, faţă de 19,4 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului precedent. Se menţionează că în perioada raportată din anul 2013 s-au plătit arierate ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale în sumă de circa 2 miliarde lei, precum şi arierate ale administraţiilor locale din împrumuturi din trezorerie în sumă de 800 milioane lei. Fără plata arieratelor din 2013, cheltuielile de investiţii din primele 9  luni ale anului 2014 sunt la un nivel apropiat de cel realizat în perioada similară a anului trecut.