Publicat: 9 Aprilie, 2016 - 14:19
Share

Începând cu anul şcolar 2017-2018, elevii de gimnaziu vor petrece mai mult timp la şcoală. Conform planului cadru, elevii vor avea o disciplină nouă, începând din clasa a V-a şi până la clasa a VIII-a, şi anume Teh­nologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC), iar opţionalele sunt mai multe. Şi istoria a câştigat o oră în plus pe săptă­mână.

Potrivit noului plan cadru, disciplina Limba şi literatură română pierde o oră la clasa a V-a. În prezent, elevii fac 5 ore pe săptămână la clasa a V-a şi 4 ore pe săptămână la clasele VI-VIII, iar noul plan prevede 4 ore pe săptămână pentru toate clasele de gimnaziu. Materia Latina, în prezent studiată la clasa a VIII-a, va fi studiată doar la clasa VII-a, sub forma de „Elemente de limba latină şi de cultură romanică".

Cultura civică îşi schimbă numele din anul şcolar 2017- 2018 în Educaţie socială, iar în cadrul acestei discipline se vor studia următoarele: Gândire critică şi drepturile copilului (clasa a V-a), Edu­caţie interculturală (clasa a VI-a), Edu­caţie pentru cetăţenie democratică (clasa a VII-a) şi Educaţie economico-financiară (clasa a VIII-a). 

Disciplinele Mu­zică şi Arte Plastice primesc separat câte o oră pe parcursul celor 4 ani de studiu, inclusiv în clasa a VIII-a. Religia rămâne neschimbată, cu câte o oră pe săptămână. O parte dintre opţionalele din care fiecare clasă va trebui să-şi aleagă, pe nivel de studii sunt: Educaţie pentru să­nă­tate (clasele V-VI, VII-VIII), Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (clasele V-VII), Lectură şi abilităţile de viaţă (clasele V-VI, VII-VIII), Limba neoelenă şi civilizaţia Greciei antice (doi ani de studiu), Mituri şi legende greco-romane (clasele V-VI), Expresii şi proverbe latine (clasa a VII-a), Cultură şi tradiţii aromâne (clasele V-VI, VII-VIII),Educaţie prin şah (doi ani de studiu) etc.