25 septembrie 2022

De la tribuna ONU, Președintele sârb avertizează asupra unui „mare conflict mondial” în decurs de două luni

BELGRADE, SERBIA – OCTOBER 10, 2021: Serbia's President Aleksandar Vucic gives a joint news conference with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov following their talks. Russian Foreign Ministry/TASS Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ âî âðåìÿ ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Președintele Serbiei a avertizat că planeta intră într-un „mare conflict mondial” care ar putea avea loc în următoarele două luni.

Aleksandar Vucic a făcut comentariile alarmante în prima zi a sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York.

„Vedeți o criză în fiecare parte a lumii”, a spus Vucic și într-un interviu, de la New York, pentru postul de stat sârb RTS.

„Cred că predicțiile realiste ar trebui să fie și mai întunecate”, a adăugat el. „Poziția noastră este și mai rea, deoarece ONU a fost slăbit și marile puteri au preluat și, practic, au distrus ordinea ONU în ultimele câteva decenii”.

Liderul sârb a avertizat că războiul dintre Rusia și Ucraina a trecut într-o fază mult mai mortală.

„Presupun că părăsim faza operației militare speciale și ne apropiem de un conflict armat major, iar acum întrebarea devine unde este linia și dacă după un anumit timp – poate chiar o lună sau două – vom intra un mare conflict mondial nemaivăzut de la al Doilea Război Mondial”, a spus el.

Declarațiile lui Vucic au fost făcute în aceeași zi în care președintele rus Vladimir Putin a ordonat o „mobilizare parțială” imediată a trupelor de 300.000 de soldați.

Într-un discurs public adresat națiunii, Putin a avertizat că nu blufează și că este pregătit să folosească „toate mijloacele de care dispune” pentru a proteja integritatea teritorială a țării.

Putin a afirmat în mod amenințător că puterilor occidentale ar trebui „să li se amintească de faptul că țara noastră are și diverse arme de distrugere, iar în ceea ce privește anumite componente, acestea sunt chiar mai moderne decât cele ale NATO”.

După cum a subliniat luna trecută un studiu realizat de Universitatea Rutgers a constatat că războiul nuclear dintre Statele Unite și Rusia ar duce la moartea de foame a două treimi din planetă în doi ani.

5 miliarde de oameni ar muri, în primul rând ca urmare a detonațiilor nucleare care provoacă infernuri uriașe care injectează funingine în atmosferă care blochează soarele și devastează recoltele.

A consemnat Ciprian Pop

Sursa foto.tass