Publicat: 31 Iulie, 2012 - 22:00
Share
Până pe 15 August

Astăzi, în calendarul creştin ortodox este lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, ce începe la 1 August şi se încheie la 15 August, în ziua Marelui Praznic. Este o rânduială creştină întru reamintirea virtuţilor Sfintei Fecioare Maria, care şi-a petrecut întreaga viaţă, încă din pruncie, în post şi rugăciune continuă, pentru mântuirea neamului omenesc.

Strămoşii noştri au fost alungaţi din paradis pentru că n-au păzit legea postului. De aceea, prin post, omul poate reintra în paradisul pierdut prin neascultare.

Despre post, Sfântul Ioan Scărarul ne învaţă: "După cum şarpele nu poate să lepede de la sine pielea cea veche, decât dacă trece printr-o strâmtoare, tot aşa şi haina ponosită a omului vechi nu o putem lăpăda numai dacă vom trece prin calea cea strâmtă şi îngustă a postului şi a smereniei".

Postul Adormirii Maicii Domnului este mai puţin aspru decât Postul Paştilor, însă mult mai sever decât cel al Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi al Naşterii Domnului, când, în fiecare Sâmbătă şi Duminică, Biserica a rânduit dezlegare la  peşte.

Aşadar, în Postul Sfintei Marii este permis consumul de peşte la 6 August, la sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, precum şi la 15 August, la Adormirea Maicii Domnului, anul acesta prăznuită Miercurea, Biserica încuviinţând  dezlegare la peşte.