Publicat: 1 Septembrie, 2015 - 15:44
Share

Decizia A.S.F. privind declansarea procedurii de faliment la Astra Asigurari a fost publicata in Monitorul Oficial. Din acest moment, pana la data eventualei denuntari a politei de asigurare conform legii, pentru deschiderea unui dosar de dauna, nou sau anterior acestui moment, sau pentru recuperare primei de asigurare acolo unde cadrul legal permite, asiguratii pot sa contacteze Fondul de Garantare al Asiguratilor (FGA). Personalul FGA va indruma asiguratii pentru parcurgerea etapelor necesare.

Astra Asigurari are obligatia predarii in cel mult 30 de zile catre Fondul de Garantare al Asiguratilor (FGA) a evidentelor complete ale dosarelor de dauna, precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile aferente acestor dosare, in vederea publicarii listei potentialilor creditori in asigurari, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata.

Astra Asigurari va lua toate masurile necesare notificarii asiguratilor atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta contractele de asigurare incheiate cu Astra, cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei lor de valabilitate.

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului de Garantare al Asiguratilor potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor.
Impotriva deciziei societatea de asigurare poate face contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.
Falimentul este hotarat de catre o instanta judecatoreasca. Fondul de Garantarea Asiguratilor va efectua platile catre creditorii de asigurari de la data ramanerii definitive a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment conform prevederilor legale.