13 august 2022

Decizia conducerii Universităţii din Bucureşti cu privire la situaţia profesorului Carmen Gabriela Vioreanu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ca urmare a investigaţiilor Comisiei de disciplină, care a analizat sesizările primite de la mai mulţi studenţi şi mărturiile studenţilor din cadrul audierilor, precum şi documentele depuse de doamna Carmen Gabriela Vioreanu care a fost , la rândul ei, audiată şi a asistat la declaraţiile studenţilor, rezultă că doamna conferenţiar universitar a încălcat mai multe prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Codului Muncii, precum şi ale Contractului individual de muncă, ale Regulamentului intern al Universităţii din Bucureşti şi ale Cartei Universităţii din Bucureşti.

Prin urmare, la propunerea Comisiei de analiză disciplinară şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie, rectorul Universităţii din Bucureşti, prof. univ. Marian Preda, a decis concedierea disciplinară a doamnei Carmen Gabriela Vioreanu, încadrată în funcţia de conferenţiar universitar la Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Decizia intră în vigoare începând cu data de 22.03.2021, în conformitate cu art. 312 alin (2) lit e) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.

Universitatea din Bucureşti regretă întreaga situaţie şi rămâne angajată în protejarea şi promovarea unor valori şi principii umaniste care aşază omul, demnitatea umană şi împlinirea potenţialului uman în centrul activităţilor sale de educaţie, formare şi cercetare.