20 ianuarie 2022

Decizie privind regulile pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri pe braţele Dunării şi canalele interioare din RBDD

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În urma controalelor efectuate în ultimele săptămâni pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se constată faptul că majoritatea ambarcaţiunilor de transport turişti nu deţin actul de reglementare absolut obligatoriu conform legislaţiei în vigoare pentru desfăşurarea acestei activităţi.

ARBDD, în calitate de administrator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, patrimoniu UNESCO, în spiritul dezvoltării durabile şi al protejării bogăţiei naturale de excepţie a zonei, a emis, în data de 12.07.2021, Decizia nr. 209 privind regulile pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri pe braţele Dunării şi canalele interioare din RBDD.

Decizia reprezintă cumulul actelor normative în vigoare, fără a implica modificări legislative, şi responsabilizarea agenţilor economici şi a turiştilor privind documentele necesare şi comportamentul adecvat şi obligatoriu pentru vizitarea deltei în condiţii de siguranţă, atât pentru oameni cât şi pentru natură.

Mai jos, prezentăm prevederile Deciziei nr. 209/12.07.2021:

Documentele ce se vor depune la solicitarea autorizaţiei/permisului pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri în perimetrul RBDD:
1. Cerere tip
2. Copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (PFA)
3. Certificat Constatator (dacă este cazul)
4. Copie BI/CI
5. Copie după atestat de bord/permis de navigaţie (după caz)
6. Copie după certificatul de înregistrare al ambarcaţiunii cu specificaţia valabilă pentru transport pasageri (clasa)
7. Copie după actele de stare tehnică a ambarcaţiunii
8. Copie după Contract predare deşeuri
9. Accept acostare (primărie) cu plan de situaţie
10. Descrierea activităţii
11. Contract servicii mentenanţă ambarcaţiune
12. Copie după actul de proprietate al ambarcaţiunii (drept de folosinţă)
13. Copie după permisul conducătorului nominalizat
14. Poze ale ambarcaţiunii cu numărul vizibil
15. Taxa aferentă eliberării autorizaţiei / permisului de acces (după caz)
16. Dovada înregistrării angajatului în REVISAL/contract cu PFA
17. Ambarcaţiunea pentru care se va solicita autorizaţie/permis pentru transport pasageri nu va putea fi folosită şi pentru activitatea de pescuit
18. Copie după fişa de instructaj semnată de angajat şi angajator.

Fişa de instructaj / asumarea de către conducătorul ambarcaţiunii, va cuprinde cel puţin următoarele prevederi:
a) Transportul se va desfăşura doar pe traseele turistice aprobate – HG 763/2015 anexa 11
b) Se vor respecta vitezele maxime admise – HG 538/2015- anexa 1
c) Se vor colecta toate deşeurile generate pe parcursul deplasării şi se vor preda societăţii cu care s-a încheiat contract
d) Acostarea la mal natural se va face doar în locaţiile aprobate – HG 538/2015 anexa 2 şi HG 763/2015- anexa 13
e) Ambarcaţiunea va dispune de toate echipamentele necesare transportului în siguranţă al pasagerilor (inclusiv veste de salvare)
f) Toţi pasagerii vor deţine permis de acces în RBDD (dacă nu fac parte din categoriile exceptate) sau, după caz, şi/sau permis de pescuit sportiv/recreativ
g) Consumul alcoolului va fi interzis pe toată perioada de desfăşurare a deplasării
h) Pe toată perioada desfăşurării transportului nu se va produce poluare sonoră (muzică, alte zgomote puternice)
i) Se va asigura instructajul pasagerilor cu privire la comportamentul în barcă şi regulile de vizitare a Rezervaţiei
j) Apropierea de aglomerările/coloniile de păsări se va realiza cu viteză foarte scăzută, nu la o distanţă mai mică de 150 m / respectiv 200 m şi se va evita producerea valurilor.

Autorizaţia/permisul pentru desfăşurarea activităţii de transport pasageri pe braţele Dunării şi canalele interioare va prevedea că nerespectarea regulilor de mai sus se va sancţiona conform legislaţiei în vigoare ducând până la anularea actului de reglementare deţinut.

Ulterior diseminării informaţiei, societăţilor/PFA-urilor pentru care a fost emis deja actul de reglementare li se va solicita să revină la ARBDD pentru completarea autorizaţiei/permisului cu noile prevederi.

Date de contact: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – Str. Portului Nr. 34A, Tulcea Telefon +40240518945; Fax +40240518975; e-mail arbdd@ddbra.ro

Website: http://www.ddbra.ro/