Publicat: 13 Octombrie, 2016 - 14:46

În cadrul ședinței din 12.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcționare a piețelor financiare nebancare supravegheate — asigurări, piață de capital și pensii private:

Reglementare

Proiectul de Normă privind drepturile, obligațiile, competențele și desemnarea administratorului special;

Amendamente la proiectul de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Completarea Listei practicienilor în insolvență agreați de către ASF

Supraveghere și control

Respingerea prospectului întocmit în vederea consolidării valorii nominale a acțiunii emise de SIF Moldova S.A.;

Rezultatul controlului periodic efectuat la SIF Moldova S.A.;

Retragerea autorizației de funcționare, la cerere, în cazul societăților Shock Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. și EPM Romania Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatul controlului periodic desfășurat la societatea ARPEMIX — Consult Broker de Asigurare S.R.L.;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

Autorizare — Avizare

Numirea domnului Martin Kana în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Autorizarea domnului Virgil — Vasile Șoncutean în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea domnului Marius Adrian Moldovan și a domnului Iulian Stan în calitatea de membri ai Directoratului societății SIF Transilvania S.A. Brașov;

Autorizarea modificării autorizației de funcționare a societății SSIF BRK Financial Group S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnilor Dragoș Roșu, Florin Daniel Gavrilă și Cătălin Mancaș în calitate de membri ai CA;

Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., respectiv actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social;

Retragerea autorizației de funcționare a SSIF Equity Invest S.A. ca societate de servicii de investiții financiare;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru societatea Cubic Evolution S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;

Eliberarea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank AG;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;

Autorizarea modificării contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;

Avizarea societății MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. ca intermediar de pensii private în vederea desfășurării activității de marketing a fondului de pensii facultative;

Avizarea și reavizarea unui număr de 34 agenți și retragerea avizelor pentru 8 agenți care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

Consiliul ASF se întrunește în fiecare săptămână pentru a decide asupra măsurilor care trebuie adoptate pentru buna funcționare și pentru supravegherea eficientă a piețelor financiare nebancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe.