Publicat: 14 Martie, 2018 - 16:16

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate - asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

Reglementare

Proiectul normei pentru modificarea alin. (7) al art. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/ 2016 privind autorizarea si monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul normei pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/ sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/ 2015 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul normei pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/ sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/ 2015 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul normei privind încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor;

Avizarea Instrucţiunii privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de Garantare a Asiguratilor pentru 2017;

Aprobarea calculului contribuţiilor anuale ale administratorilor fondurilor de pensii private datorate Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) pentru anul 2018 în baza raportului actuarial anual.

Supraveghere

Avizarea iniţierii demersurilor de valorificare a bunurilor aflate în patrimoniul Carpatica Asig S.A. la propunerea CITR Filiala Cluj SPRL, lichidator al acestei societăţi;
Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Urban Broker de Asigurare S.R.L.;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

Autorizare - Avizare

Aprobarea domnului Cristian - Eduard Ionescu în funcţia de membru al directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
Aprobarea doamnei Mihaela Drugă pentru un nou mandat în funcţia de membru al directoratului societăţii Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;
Aprobarea doamnei Maria Galabova Rangelova în funcţia de Director general adjunct al societăţii Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A.;
Aprobarea domnului Sillo Constantin în funcţia de Director general - conducător executiv la societatea Poşta Română Broker de Asigurare S.R.L.;
Autorizarea doamnei Mihăilescu Teodora Dorina în calitate de administrator în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii SAI Muntenia Învest S.A.;
Autorizarea doamnei Sache Nicoleta în funcţia de Director al societăţii SAI Star Asset Management S.A.; 
Autorizarea doamnei Carmen-Georgeta David în calitate de administrator al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Numirea domnului Augustin Florin Hagiu în calitate de administrator al societăţii Poşta Română Broker de Asigurare S.R.L.;
Numirea dnei Serban Lavinia Florentina în funcţia de administrator al societăţii Everest Broker de Asigurare S.R.L.;
Modificările aduse Actului constitutiv al societăţii Gepa Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părţi sociale, noi asociaţi, nouă structură a asociaţilor);
Modificările intervenite în documentele Fondurilor Deschise de Investiţii Prosper Invest şi Fix Invest la solicitarea SAI Broker S.A. Cluj-Napoca;
Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;
Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de SAI Raiffeisen Asset Management S.A.
Diverse

Raportul privind pensiile private din România la 31 decembrie 2017.

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/ 2012 aprobată prin Legea 113/ 2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro. 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: