Publicat: 28 Noiembrie, 2018 - 20:27

Bucureşti, 28 noiembrie 2018 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:
 

  1. Reglementare

Norma privind distribuția de asigurări (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare și/sau reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 10 zile).
 

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic realizat la Omniasig VIG S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Admiral Markets UK London - Sucursala București;

Retragerea autorizației de funcționare, la cerere, a societății Alma Broker de Asigurare S.R.L.
 

  1. Autorizare

Numirea doamnei Aelita Arampova în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.;

Numirea doamnei Roșcăneanu Anca-Vasilica în funcția de membru în Consiliul de Administrație, pentru un nou mandat, la societatea Willis Towers Watson Romania-Broker de Asigurare S.R.L.;

Numirea doamnei Rusu Eleonora Georgeta în funcția de conducător executiv (director executiv), pentru un nou mandat, la societatea Agricover Broker de Asigurare S.R.L.;

Numirea doamnei Cristea Melania în funcția de director general (funcție executivă), la societatea Viva Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Numirea domnului Chirodea Radu Gabriel în calitate de director al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;

Numirea domnului Nicolae Gheorghe în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Muntenia Global Invest S.A.;

Numirea doamnei Tătulescu Mirela pentru asigurarea funcției-cheie de administrare a riscurilor în cadrul SSIF Share Invest S.A.;

Numirea domnului Lupșan Pompei pentru asigurarea funcției-cheie de administrare a riscurilor în cadrul SSIF Alpha Finance Romania S.A.;

Numirea domnului Mancaș Cătălin în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.;

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Ritter - Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ, structura asociaților, modificarea unui articol);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății Gepa Broker de Asigurare S.R.L (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ);

Modificările aduse Actului constitutiv al societății RCI Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților, nou administrator);

Modificările intervenite în documentele FDI: ERSTE Money Market RON, ERSTE Balanced RON, ERSTE Equity Romania, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible Romania EUR, YOU INVEST Solid RON, YOU INVEST Solid EUR, YOU INVEST Balanced EUR, YOU INVEST Balanced RON, YOU INVEST Active RON și YOU INVEST Active EUR administrate SAI ERSTE Asset Management S.A.;

Modificările intervenite în documentele FDI ETF BET Tradeville administrat de SAI Vanguard Asset Management S.A.;

Notificarea cu privire la intenția societății de administrare de fonduri de investiții alternative BNP Paribas Asset Management France, stabilită în alt stat membru, pentru furnizarea de servicii în România în baza art. 6 alin. (4) din Directiva 61/2011/UE;

Notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier cu privire la intenția societăţii de administrare a investiţiilor Capital International Management Company de a presta servicii pe teritoriul României în baza liberei circulaţii;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de ERSTE Group Bank AG;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Grup Sapte S.A. în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;

Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Alianta Investments Group S.A. Bistrița-Năsăud ca urmare a deschiderii procedurii simplificate a insolvenței.
 

Tag-uri Institutii: