10 august 2022

Decizii ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Având în vedere recentele evenimente petrecute la nivelul unor unităţi penitenciare, prin care persoane private de libertate au reuşit să părăsească fără drept starea legală de deţinere, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (A.N.P.) aduce la cunoştinţa opiniei publice adoptarea următoarele măsuri:

Penitenciarul Rahova

a) Înaintarea ministrului justiţiei, de către directorul general al A.N.P., a propunerii de încetare a împuternicirii din funcţia de conducere a directorului unităţii;
b) Încetarea exercitării atribuţiilor în funcţia de conducere a directorului adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi sesizarea Comisiei de Disciplină, conform legii;
c) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva poliţistului de penitenciare care a îndeplinit funcţia de şef tură, în noaptea de 10-11.05.2022, împreună cu luarea unor măsuri complementare de natură administrativă şi profesională;
d) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva poliţiştilor de penitenciare care au îndeplinit funcţia de agent operativ principal (escortă), în noaptea de 10-11.05.2022, împreună cu luarea unor măsuri complementare de natură administrativă şi profesională;

Centrul Educativ Buziaş

a) Înaintarea ministrului justiţiei, de către directorul general al A.N.P., a propunerii de încetare a împuternicirii din funcţia de conducere a directorului unităţii;
b) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva poliţistului de penitenciare care a îndeplinit temporar funcţia de şef serviciu siguranţa deţinerii în data de 10.05.2022, împreună cu luarea unor măsuri complementare de natură administrativă şi profesională;
c) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva a trei poliţişti de penitenciare care au îndeplinit funcţia de agent operativ principal (supraveghere) în data de 10.05.2022, împreună cu luarea unor măsuri complementare de natură administrativă şi profesională;

Penitenciarul Timişoara

a) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva directorului adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
b) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva poliţistului de penitenciare care a îndeplinit temporar funcţia de şef serviciu siguranţa deţinerii în data de 09.05.2022;
c) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva şefului secţiei exterioare penitenciarului în care a avut loc evenimentul negativ;
d) Sesizarea Comisiei de Disciplină împotriva a doi poliţişti de penitenciare care au îndeplinit funcţia de agent operativ principal, în zona de responsabilitate în care s-a produs evenimentul negativ din data de 09.05.2022;
e) Atenţionarea scrisă a directorului unităţii de către directorul general al A.N.P., în sensul eficientizării complexului de măsuri aferente sectorului operativ.

Facem precizarea că incidentele de acest gen au caracter de excepţie în activitatea poliţiei penitenciare, iar A.N.P. a realizat cu celeritate verificările cauzelor şi împrejurărilor care au condus la producerea evenimentelor negative şi a dispus în consecinţă măsuri specifice sectorului operativ pentru eliminarea deficienţelor constate.

Obiectivele instituţionale asumate vizează nu doar custodierea persoanelor private de libertate în condiţii de siguranţă, ci şi protejarea societăţii în raport de persoanele care execută pedepse privative de libertate.

Tot cu acest prilej, menţionăm faptul că, în cursul lunii martie, o echipă de control formată din inspectori ai Direcţiei Corpul de control al ministrului justiţiei şi specialişti din A.N.P. a efectuat o acţiune de control la Penitenciarul Giurgiu, în cadrul căreia au fost verificate, în principal, modul de respectare a procedurilor în vigoare pe linia siguranţa deţinerii, regimului penitenciar şi asistenţei psihosociale acordate persoanelor private de libertate.

În urma acestei acţiuni, au fost identificate o serie de deficienţe, sens în care au fost dispuse următoarele măsuri:
a) Încetarea împuternicirii în funcţia de conducere a directorului unităţii;
b) Încetarea exercitării atribuţiilor funcţiei de director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar a poliţistului de penitenciare desemnat;
c) Declanşarea procedurii legale pentru revocarea din funcţia de şef serviciu siguranţa deţinerii.