12 august 2022
Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) s-a întrunit în şedinţă în data de 28 iulie 2022. Au fost validate rezultatele evaluărilor şi avizele acordate pentru programele/ domeniile de studii universitare şi pentru instituţiile de învăţământ superior; s-a informat despre participarea ARACIS la evenimente şi activităţi naţionale şi internaţionale şi au fost luate decizii legate de activităţile şi funcţionarea internă a agenţiei.

Prezentăm, în cele ce urmează, temele şi hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părţile implicate în învăţământul superior şi pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calităţii – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat şi a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

– 35 de programe de studii universitare, dintre care: 23 de programe de studii universitare de licenţă, un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, un program pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini şi zece programe de studii universitare de masterat;

– 11 domenii de studii universitare de masterat;

– şase domenii de studii universitare de doctorat;

– două instituţii de învăţământ superior.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/hotarari-28-07-2022/

Avizele acordate şi propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educaţiei, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfăşura în următoarea perioadă a fost aprobată componenţa comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabileşte pentru fiecare săptămână şi poate fi consultat pe pagina web a agenţiei, la secţiunea Noutăţi.

De asemenea, Consiliul ARACIS a aprobat propunerile, primite din partea instituţiilor de învăţământ superior, de actualizare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice a programelor de studii universitare de licenţă.

II. Cooperare naţională şi internaţională
În perioada 30 iunie – 27 iulie 2022, reprezentanţii ARACIS au participat la mai multe evenimente, reuniuni şi grupuri lucru din domeniul asigurării calităţii învăţământului superior, organizate, la nivel naţional sau internaţional, de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), Consiliul de Etică şi Management Universitar (CEMU), Reţeaua Internaţională a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (INQAAHE), Reţeaua Central-Est Europeană a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA).

În data de 25 iulie 2022, ARACIS a semnat Memorandum-ul de cooperare cu agenţia ucraineană de asigurare a calităţii în învăţământul superior – National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA). Conform prevederilor Memorandum-ului, activităţile de cooperare vizează consolidarea şi extinderea cooperării şi asistenţei reciproce în asigurarea calităţii învăţământului superior din cele două ţări.

Consiliul ARACIS a aprobat depunerea aplicaţiei, în vederea obţinerii calităţii de membru al Consorţiul European pentru Acreditare în Învăţământul Superior (ECA). ECA reprezintă o asociaţie de agenţii de acreditare şi asigurare a calităţii din Europa care promovează internaţionalizarea învăţământului superior şi activităţile inovative ale membrilor săi.

De asemenea, Consiliul a aprobat aspectele metodologice şi financiare cu privire la evaluarea externă a calităţii:

– Alianţei de Universităţi Europene UNITA;

– a trei programe de studii universitare de licenţă din domeniul „Ştiinţe inginereşti”, ale Institutului Politehnic „Igor Sikorsky” din Kiev, în vederea acordării certificării EUR-ACEŽ.

Consiliul ARACIS