Publicat: 12 Iunie, 2017 - 18:49

Camera Deputaților a adoptat pe articole luni, 12 iunie, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 53/2017);

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu — Protecția copiilor migranți COM (2017) 211 (PH CD 54/2017);

3. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe — Eugen Nicolăescu (PH CD 55/2017);

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) — lege ordinară;

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (PL-x 113/2017) — lege ordinară;

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PL-x 179/2017) — lege ordinară;

7. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016/2017) — lege organică;

8. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie — Ziua națională a produselor agroalimentare românești (PL-x 187/2017) — lege ordinară;

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 97/2013) — lege ordinară.

A fost retrimisă Comisiei pentru apărare propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 176/2017) — lege organică, în vederea redactării unui raport suplimentar.

În ceea ce privește propunerea legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița (Pl-x 168/2017) — lege organică, aceasta a fost adoptată tacit, prin depășirea termenului pentru dezbatere și vot final, în conformitate cu prevederile art. 75 alin (2) din Constituție și ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților.