Publicat: 14 Noiembrie, 2017 - 13:44

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 14 noiembrie, următoarele acte normative:
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE COM(2017) 294 (PH CD 88/2017) – 270 voturi pentru
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Lansarea Fondului european de apărare COM(2017) 295 (PH CD 89/2017) – 272 voturi pentru
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) COM(2017) 343 (PH CD 90/2017) 271 voturi pentru
Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul finanţelor UE COM(2017) 358 (PH CD 91/2017) 270 voturi pentru
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 92/2017) 275 voturi pentru
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice (PL-x 153/2017) - lege ordinară – 181 voturi pentru, 82 împotrivă, 13 abţineri
Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 556/2015/2017) - lege organic – 170 voturi pentru, 93 împotrivă, 7 abţineri
Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, reexaminată la cererea Preşedintelui României (Pl-x 413/2016/2017) - lege organică – 247 voturi pentru, 30 abţineri

Grupul parlamentar al PNL a anunţat redepunerea moţiunii simple împotriva ministrului Energiei, Toma Petcu, intitulată “România în beznă. PSD fură curent”.