Publicat: 19 Septembrie, 2017 - 13:29

Camera Deputaților a adoptat marți, 19 septembrie, prin vot final, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 72/2017), 246 voturi pentru;

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 213/2017) — lege ordinară, 230 voturi pentru, 21 împotrivă, 1 abținere;

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului (PL-x 162/2017) — lege ordinară, 234 voturi pentru, 24 împotrivă;

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017 (PL-x 252/2017) — lege ordinară, 262 voturi pentru;

5. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 12/2017) — lege organică, 248 voturi pentru, 26 abțineri;

6. Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari (Pl-x 212/2017) — lege organică, 279 voturi pentru, 2 împotrivă;

Au fost de asemenea adoptate, tot prin vot final, alte 18 proiecte de lege (13 ordinare, 5 organice), pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de către comisiile de specialitate.