Publicat: 22 Mai, 2017 - 19:09

Camera Deputaților a adoptat pe articole, luni, 22 mai, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu — Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria JOIN(2017)11 (PH CD 42/2017);

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763 (PH CD 43/2017);

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții — Energie curată pentru toți europenii—COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016)861 (PH CD 44/2017);

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene — Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600 (PH CD 45/2017);

5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 468/2016) — lege ordinară;

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 431/2016) — lege ordinară;

7. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 188/2017) — lege organică;

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei (PL-x 140/2017) — lege ordinară.

Au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea completării și redactării de rapoarte suplimentare, două proiecte de lege:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 (PL-x 439/2016) — lege ordinară;

2. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) (Pl-x 459/2016) — lege ordinară.