Publicat: 24 Octombrie, 2017 - 16:03

Camera Deputaţilor a adoptat, prin vot final, marţi, 24 octombrie, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învăţământul superior COM(2017) 247 (PHCD 81/2017) – 253 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere.

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă COM(2017) 248 (PHCD 82/2017) – 258 voturi pentru, 1 împotrivă.

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM(2017) 249 (PHCD 83/2017) – 261 voturi pentru.

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind aprofundarea Uniunii economice şi monetare COM (2017) 291 (PHCD 84/2017) – 256 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere.

5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PHCD 80/2017) – 270 voturi pentru.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene
(PL-x 286/2017) - lege ordinară – 255 voturi pentru, 14 împotrivă, 1 abţinere.

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017 (PL-x 305/2017) - lege ordinară – 274 voturi pentru.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
(PL-x 235/2017) - lege organică – 270 voturi pentru, 1 abţinere.

9. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea (PL-x 160/2013) - lege organică – 268 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abţineri.

10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, reexaminată la cererea Preşedintelui României (Pl-x 257/2016/2017) - lege organică – 167 voturi pentru, 98 împotrivă, 8 abţineri.

11. Proiectul de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 323/2017) - lege organică – 272 voturi pentru
12. Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat (Pl-x 253/2017) - lege organică – 268 voturi pentru, 2 împotrivă, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru apărare.

13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 247/2017) - lege organică – 271 voturi pentru, 1 împotrivă, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru învăţământ

Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond un număr de trei proiecte legislative, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, după cum urmează:

1. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (Pl-x 209/2016) - lege organică 

2. Propunerea legislativă "Legea arhivelor naţionale" (Pl-x 516/2011) - lege organică 

3. Propunerea legislativă "Legea Arhivelor Publice" (Pl 643/2003) - lege organică.