Publicat: 29 Mai, 2017 - 19:01

Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 29 mai, următoarele acte normative:

1.    Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei (PL-x 267/2016) - lege organică;
2.    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM(2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM(2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM(2016) 685 (PHCD 47/2017);
3.    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767 (PHCD 48/2017);
4.    Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 (PHCD 49/2017);
5.    Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 50 /2017);
6.    Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitatea publică de interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei - Costeşti - Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie - judeţul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară;
7.    Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (Pl-x 386/2014/2017) - lege organică;
8.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) şi art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 68/2016) - lege ordinară;
9.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 455/2016) - lege ordinară;
10.    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PL-x 201/2017) - lege ordinară ;
11.    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 (PL-x 202/2017) - lege ordinară;
12.    Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (Pl-x 386/2014/2017) - lege organică.