Publicat: 3 Aprilie, 2017 - 18:25

Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, luni, 3 aprilie, următoarele acte normative:

    1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu (PH CD 23 /2017). Camera Deputaților a luat act de vacantarea locului de deputat ca urmare a demisiei domnului Manuel Costescu.
    2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 24 /2017).
    3. Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (PH CD 25/2017). Grupul parlamentar al PSD l-a propus pentru această funcție pe domnul Florin Iordache, ca urmare a demisiei doamnei Rovana Plumb.
    4.  Proiectul de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (BPI 93/14.03.2017; PH CD 18/2017). În esență, proiectul de hotărâre se referă la calcularea termenului de adoptare tacită a unei propuneri legislative.
    5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor (BPI 100/16.03.2017; PH CD 19/2017). Acest act normativ se referă la posibilitatea de a depune declarațiile politice în formă scrisă.
    6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil - Acţiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 (PH CD 26/2017).
    7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora
COM(2016) 733(PH CD 27 /2017).
    8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 20/2017).